Vil du jobbe som lærer i Lørenskogskolen?

Lørenskog kommune er kjent for å være en av landets mest fremtidsrettede bykommune. Kommunen vokser raskt og vi har et stort behov for dyktige lærere som kan være med å utvikle fremtidens skole. Barn og unge i Lørenskog skal ha en hverdag som preges av læring, vennskap og gode opplevelser i en grønn, sunn og mangfoldig kommune.

Elevene i Lørenskog skal ha en god skolehverdag med tilpasset opplæring hvor alle er inkludert. Vi skal sørge for at de er godt rustet til å møte morgendagens samfunn, at de har gode grunnleggende ferdigheter, evner å tenke kritisk og har god innsikt i digitale verktøy. På alle våre åtte barneskoler har elevene hvert sitt nettbrett.

Vi er opptatt av å sikre bærekraftig utvikling gjennom miljøopplæring. Skolene jobber blant annet med den internasjonale miljøsertifiseringsordningen grønt flagg og ulike skolehageprosjekter. 

Hos oss får du dyktige kollegaer og et godt arbeidsmiljø hvor det er kultur for å støtte hverandre og samarbeide. Nyansatte forteller at de blir godt ivaretatt, får god oppfølging av ledelse og kollegaer og at de blir hørt. 

Lørenskog kommune ligger sentralt plassert kun 15 minutter fra Oslo sentrum, og det er enkelt å komme seg hit med kollektiv transport. Vi er en tre-nivåkommune med skolekontor og egen skolesjef. Alle skoler er organisert med rektor, assisterende rektor og inspektør(er).

I tabellen under finner du kort informasjon om alle skolene i Lørenskog og det lærerbehovet de kjenner til per nå fra august 2022. Det kan bli flere ledige stilling på skolene våre, både faste og vikariater. 

Hvis du vil lese mer om den enkelte skole, kan du klikke på skolenavnet for å komme til hjemmesiden deres.

Her kan du søke på stillingene i barneskolene 

Lenker til stillingene på ungdomsskolene finner du lenger ned i tabellen, under den enkelte ungdomsskole.
Søknadsfrist: 24. januar.

Barneskoler - beskrivelse og arbeidsbehov

Barneskoler - beskrivelse og arbeidsbehov
Barneskole Kontaktinformasjon Ledige stillinger Telefon Hvem er vi
Benterud Søren Ve Henriksen
Tlf: 90 54 71 36
E-post
Fast heltid: 4. Vikariat heltid: 4. Fast deltid: 1 (50%). 90 54 71 36 Benterud skole er en to parallell skole med 370 elever fordelt på 14 klasser. Vi har 56 ansatte, hvorav 32 er pedagogisk ansatte.
Finstad Espen Mikkelsen
Tlf: 94 01 61 12
E-post
Fast heltid: 5. Vikariat heltid: 1. 94 01 61 12 Finstad skole er en 2-parallell skole med 330 elever fordelt på 14 klasser og et personale på ca. 40 personer.
Fjellhamar Marianne Kolobekken
Tlf: 98 61 75 82
E-post
Fast heltid: 5. Fast deltid: 1 (60%). 98 61 75 82 Fjellhamar skole har 580 elever fordelt på 23 klasser. Vi har også en base for elever med autismespekterforstyrrelser. Vi har ca 70 ansatte. Det bygges ny skole på Fjellhamar som er ferdig 1.1.23. Inntil da er vi i eksisterende lokaler sentralt plassert ved Fjellhamar stasjon.
Kurland Øyvind Dahl
Tlf: 41 43 58 36
E-post
Fast heltid: 2. Fast deltid: 1 (60%). 41 43 58 36 Kurland skole er en to-parallell skole med 330 elever og 44 ansatte.
Luhr Tore Løkkum
Tlf: 46 84 59 23
E-post
Fast heltid: 2. Vikariat heltid: 1. 46 84 59 23 Luhr skole er en 3-parallell skole med ca. 500 elever og 60 ansatte.
Rasta Dorthe Rundtom
Tlf: 46 74 57 87
E-post
Fast heltid: 3. 46 74 57 87 Rasta skole er en 3/4-parallell skole med rundt 600 elever og 80 ansatte.
Solheim Umit Kalak
Tlf: 94 01 63 73
E-post
Fast heltid: 3. 94 01 63 73 Solheim skole er en tre-parallell barneskole med 21 klasser ca. 520 elever og ca. 70 ansatte.
Åsen Nina Hoel Kjørstad
Tlf: 94 01 61 70
E-post
Fast heltid: 8. Vikariat heltid: 8. 94 01 61 70 Åsen skole er en to-parallell skole med ca 340 elever og ca. 55 ansatte. Kommunens innføringsklasse holder til på Åsen, og nye Åsen skole skal etter planen stå ferdig i år 2025.

Her kan du søke på stillingene i barneskolene 

Lenker til stillingene på ungdomsskolene finner du under den enkelte ungdomsskole.

Ungdomsskoler - beskrivelse og arbeidsbehov

Ungdomsskoler - beskrivelse og arbeidsbehov
Ungdomsskole Kontaktinformasjon Ledige stillinger Telefon Hvem er vi
Fjellsrud Truls Wagener
Tlf: 90 04 52 95
E-post
Fjellsrud - Fast heltid: 1. Fast deltid: 1 (60%).

Søk på stillingen her
90 04 52 95 Fjellsrud skole har 370 elever fordelt på fire/fem klasser per trinn, og en spesialpedagogisk base. Det er planlagt utvidelse til 6-parallell i fremtiden. Skolens verdier er; Relasjoner, Inkludering, Kunnskap og Engasjement (RIKE). Vi er en MOT- skole og bruker deres programmer aktivt i arbeidet for et godt læringsmiljø.
Hammer Mette Karin Nordeng
Tlf: 94 01 61 81
E-post
Hammer - Vikariat heltid: 2.

Søk på stillingene her
94 01 61 81 Hammer skole har fire paralleller. Skolen er en universitetsskole, og samarbeider derfor tett med Universitetet i Oslo. Personalet er organisert i ulike profesjonsfelleskap, og lærerne jobber i elevbaserte team, deltar i fagseksjoner og ulike veiledningsgrupper.
Kjenn Michael Kalvatn
Tlf: 47 48 56 99
E-post
Kjenn - Fast heltid: 3. Fast deltid: 1 (50-60%). Vikariat heltid: 3.

Søk på stillingene her
47 48 56 99 Kjenn skole ligger sentralt i Lørenskog med ca. 500 elever. Elevene har i løpet av et skoleåret tre tverrfaglige prosjekter. Lærerne jobber i tillegg temabasert på tvers av fag. Lærerne vurderer elevene i prosess og gir karakterer til halvårsvurdering.
Løkenåsen Ellen Marie Gloppen
Tlf: 94 01 62 19
E-post
Ingen ledige stillinger 94 01 62 19 Løkenåsen skole har om lag 300 elever fordelt på 13 klasser, hvorav 12 ordinære klasser og en innføringsklasse for minoritetsspråklige. Skolen har i tillegg to baser med et helhetlig spesialpedagogisk opplæringstilbud for inntil 14 elever. Løkenåsen skole er preget av mangfold og inkludering.