Vil du jobbe som lærer i Lørenskogskolen?

Lørenskog kommune er kjent for å være en av landets mest fremtidsrettede bykommune. Kommunen vokser raskt og vi har et stort behov for dyktige lærere som kan være med å utvikle fremtidens skole. Barn og unge i Lørenskog skal ha en hverdag som preges av læring, vennskap og gode opplevelser i en trygg, grønn og mangfoldig kommune.  

 
Søknadsfristen for utlysning av nye lærerstillinger er nå utgått, men sjekk gjerne igjen for når nye stillinger utlyses!

Elevene i Lørenskog skal ha en god skolehverdag med tilpasset opplæring hvor alle er inkludert. Vi skal sørge for at de er godt rustet til å møte morgendagens samfunn, at de har gode grunnleggende ferdigheter, evner å tenke kritisk og har god innsikt i digitale verktøy. På alle våre åtte barneskoler har elevene hvert sitt nettbrett.

Vi er opptatt av å sikre bærekraftig utvikling gjennom miljøopplæring. Skolene jobber blant annet med den internasjonale miljøsertifiseringsordningen grønt flagg og ulike skolehageprosjekter. 

Hos oss får du dyktige kollegaer og et godt arbeidsmiljø hvor det er kultur for å støtte hverandre og samarbeide. Nyansatte forteller at de blir godt ivaretatt, får god oppfølging av ledelse og kollegaer og at de blir hørt. 

 

Lørenskog kommune ligger sentralt plassert kun 15 minutter fra Oslo sentrum, og det er enkelt å komme seg hit med kollektiv transport. Vi er en tre-nivåkommune med skolekontor og egen skolesjef. Alle skoler er organisert med rektor, assisterende rektor og inspektør(er).

I tabellen under finner du kort informasjon om alle skolene i Lørenskog og det lærerbehovet de kjenner til per nå fra august 2023. Det kan bli flere ledige stillinger på skolene våre, både faste og vikariater. 

Hvis du vil lese mer om den enkelte skole, kan du klikke på skolenavnet for å komme til hjemmesiden deres.

Barneskoler - beskrivelse og arbeidsbehov

Barneskoler - beskrivelse og arbeidsbehov
Barneskole Kontaktinformasjon Ledige stillinger Telefon Hvem er vi
Benterud Erik Martinsen
Tlf: 41 40 97 98
E-post
Ingen ledige stillinger. 41 40 97 98 Benterud skole er en skole med 370 elever fordelt på 14 klasser. Vi har 56 ansatte, hvorav 32 er pedagogisk ansatte.
Finstad Umit Kalak
Tlf: 93 48 44 86
E-post
Ingen ledige stillinger. 94 01 63 73 Finstad skole er en trivelig 2-parallell skole med 330 supre elever som ligger vakkert til rett utenfor Lørenskog sentrum. Hos oss er relasjonsbygging og samarbeid i fokus.
Fjellhamar Marianne Kolobekken
Tlf: 98 61 75 82
E-post
Ingen ledige stillinger. 98 61 75 82 Fjellhamar skole har ca 700 elever fordelt på 28 klasser, og et innføringstilbud for elever som nettopp har kommet til Norge. Skolen har en egen avdeling for elever med autismespekterforstyrrelser. Skolen har helt nye lokaler med et fantastisk uteområde fra januar 2023. Skolen ligger sentralt plassert ved Fjellhamar stasjon.
Kurland Øyvind Dahl
Tlf: 41 43 58 36
E-post
Ingen ledige stillinger. 41 43 58 36 Kurland skole er en to-parallell skole med 330 elever og 44 ansatte.
Luhr Tore Løkkum
Tlf: 46 84 59 23
E-post
Ingen ledige stillinger. 46 84 59 23 Luhr skole er en 1. - 7. skole med ca 530 elever og 60 ansatte. Skolen var ny i 2017, og ligger sentralt nær Lørenskog stasjon.
Rasta Dorthe Rundtom
Tlf: 46 74 57 87
E-post
Ingen ledige stillinger. 46 74 57 87 Rasta skole er en 3/4-parallell skole med rundt 600 elever og 80 ansatte.
Solheim May Sommerud
Tlf: 94 01 63 72
E-post
Ingen ledige stillinger. 94 01 63 72 Solheim skole er en tre-parallell barneskole med 22 klasser, 548 elever og 70 ansatte.
Åsen Nina Hoel Kjørstad
Tlf: 94 01 61 70
E-post
Ingen ledige stillinger. 94 01 61 70 Åsen skole er en to-parallell skole med ca 340 elever og ca. 55 ansatte. Kommunens innføringsklasse holder til på Åsen.

 

Ungdomsskoler - beskrivelse og arbeidsbehov

Ungdomsskoler - beskrivelse og arbeidsbehov
Ungdomsskole Kontaktinformasjon Ledige stillinger Telefon Hvem er vi
Fjellsrud Truls Wagener
Tlf: 90 04 52 95
E-post
Ingen ledige stillinger. 90 04 52 95 Fjellsrud skole har 370 elever fordelt på fire/fem klasser per trinn, og en spesialpedagogisk base. Det er planlagt utvidelse til 6-parallell i fremtiden. Skolens verdier er; Relasjoner, Inkludering, Kunnskap og Engasjement (RIKE). Vi er en MOT- skole og bruker deres programmer aktivt i arbeidet for et godt læringsmiljø.
Hammer Mette Karin Nordeng
Tlf: 94 01 61 81
E-post
Ingen ledige stillinger. 94 01 61 81 Hammer skole har fire paralleller. Skolen er en universitetsskole, og samarbeider derfor tett med Universitetet i Oslo. Personalet er organisert i ulike profesjonsfelleskap, og lærerne jobber i elevbaserte team, deltar i fagseksjoner og ulike veiledningsgrupper.
Kjenn Michael Kalvatn
Tlf: 47 48 56 99
E-post
Ingen ledige stillinger. 47 48 56 99 Kjenn skole ligger sentralt i Lørenskog med ca. 540 elever. Elevene har i løpet av et skoleåret tre tverrfaglige prosjekter. Lærerne jobber i tillegg temabasert på tvers av fag. Lærerne vurderer elevene i prosess og gir karakterer til halvårsvurdering.
Løkenåsen Ellen Marie Gloppen
Tlf: 94 01 62 19
E-post
Ingen ledige stillinger. 94 01 62 19 Løkenåsen skole har om lag 320 elever fordelt på 13 klasser, hvorav 12 ordinære klasser og en innføringsklasse for minoritetsspråklige. Skolen har i tillegg to baser med et helhetlig spesialpedagogisk opplæringstilbud for inntil 14 elever. Løkenåsen skole er preget av mangfold og inkludering.