Viktig å vite når du søker jobb hos oss

Vi lyser ut alle ledige stillinger her. 

Vi kan dessverre ikke ta imot åpne søknader eller papirsøknader. Dersom du ikke har tilgang til PC, nettbrett eller mobiltelefon, kan du for eksempel bruke én av publikums-PCene på Lørenskog bibliotek. 

Dersom du ikke finner ledige stillinger du er interessante eller aktuelle for deg akkurat nå, kan du registrere deg i jobbagent-tjenesten Webcruiter. Der kan du registrere dine ønsker om bransjer og fagfelt. Når det lyses ut stillinger basert på dine utvalgskriterier, mottar du varsel på e-post. På denne måten får du informasjon om stillinger som er interessante for deg raskt. 

Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Du kan lese mer kommunens visjon, verdier og etiske retningslinjer her. 

Vi ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.  

Dokumentasjon/vedlegg  

Når du søker stilling hos oss ber vi deg laste opp relevante attester/arbeidsbekreftelser og vitnemål i søknaden. Dersom du får tilbud om stillingen må vi ha denne dokumentasjonen for å kunne gi deg riktig lønn og stillingsinnplassering. Ansiennitet beregnes etter hovedtariffavtalen (KS) §12. Omsorgsarbeid i hjemmet dokumenteres med kopi av fødselsattest på egne barn.  

Unntak fra offentlighet  

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at søknaden blir unntatt fra offentlighet. Søkere vil varsles dersom anmodningen ikke kan imøtekommes (jf. Offentleglova § 25)