Vaksine - korona


Illustrasjon av personer som mottar vaksine - Klikk for stort bilde Lørenskog kommune  
Det er fortsatt noen i Lørenskog som ikke har tatt første dose. Vi oppfordrer dere til å bestille time til første dose via denne lenken. Du kan også ringe direkte på telefon:  67 49 50 37 (kl.10 - 15 hverdager). Bare de som er bosatt i Lørenskog kan bestille time via lenken.  

Les siste nytt om koronavaksineringen i Lørenskog

Kontaktinformasjon koronavaksinering

Adresse (hvor vaksinen settes): Kulturhusgata 2 i 2. etasje på Metro Storhandel

Oppfriskningsdose til personer 65 år og eldre

Fra og med 1. november tilbyr vi en oppfriskningsdose av koronavaksinen til innbyggere som er 65 år og eldre. Du vil få SMS med invitasjon til å bestille time når vi starter vaksineringen av din aldersgruppe. Du kan også ringe for å sette opp en time, etter at du har fått invitasjonen på SMS. 

Vi vil følge samme rekkefølge for oppfriskningsdosen som ved første dose. Det vil si at vi starter med sykehjemsbeboere og aldersgruppen 85 år og eldre. Deretter  aldersgruppen 75-84 år og til slutt aldersgruppen 65-74 år. 

Oppfriskningsdosen kan gis tidligst 6 måneder etter dose 2, og det er per nå bare vaksinen fra Pfizer som er godkjent til dette.

Du får SMS med invitasjon til å bestille time når vi starter vaksinering av din aldersgruppe. Dersom du ikke får bestilt time via lenken du får, ringer du oss på telefon 67 49 50 37 (kl. 10.00 – 15.00 hverdager). 

Koronavaksinen og influensavaksinen kan ikke tas samtidig

Tilbud om oppfriskningsdose koordineres med den planlagte gjennomføringen av årets influensavaksinasjon som gjennomføres i oktober, så FHI har åpnet for at vaksinering med dose 3 til de eldste kan starte fra uke 44. Det må gå minst 1 uke mellom influensavaksine og koronavaksine.

Vaksinering av barn som fyller 12 år

Vi tilbyr vaksinasjon til årskull 2006 – 2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år. Vaksinasjonen foregår ikke i skolens regi, så hvis barna skal følges til vaksinasjon må foreldre gjøre dette selv. 

Foreldre kan sette opp time for sitt barn ved å benytte denne lenken. 

Alle som har barn på Lørenskogskolene har fått et brev fra skolen med denne informasjonen. Foreldre til barn som går på privatskole i andre kommuner kan også bestille vaksinetime i Lørenskog.

Hvis du får problemer med innlogging eller ikke har bank-ID, kan du bestille time på telefon 67 49 50 37 (10:00 – 15:00 hverdager). 

Foreldre må fylle ut samtykkeskjema før barna vaksineres

For personer under 16 år er det foresatte som tar helsemessige beslutninger, men barn og ungdom skal bli hørt i beslutninger som gjelder deres helse. For koronavaksinasjon hos ungdom under 16 år kreves samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar. Du finner samtykkeskjemaet her.

NB: Samtykkeskjema må tas med til vaksinasjon.  

Her finner du spørsmål og svar om koronavaksinasjon i Lørenskog

Praktisk informasjon - når og hvor skal jeg vaksineres?

 

Fastlege i annen kommune enn man bor i

 

Hvem skal vaksineres, og hvem skal vente

 

Bivirkninger og sikkerhet

 

Annen informasjon om koronavaksinen

Lenker til mer informasjon

Vaksinasjonsprogrammet på fhi.no