Vi tilbyr nå oppfriskningsdose til:

Alle som er 65 år og eldre, personer med alvorlig svekket immunforsvar, helsepersonell og personer mellom 18 - 64 år med høy risiko for alvorlig sykdom. Du får en SMS når det er din tur til å motta oppfriskningsdose.

Vaksine - korona

Vi tilbyr nå oppfriskningsdose til:

Alle som er 65 år og eldre, personer med alvorlig svekket immunforsvar, helsepersonell og personer mellom 18 - 64 år med høy risiko for alvorlig sykdom. Du får en SMS når det er din tur til å motta oppfriskningsdose.


Illustrasjon av personer som mottar vaksine - Klikk for stort bilde Lørenskog kommune  
Det er fortsatt noen i Lørenskog som ikke har tatt første dose. Vi oppfordrer dere til å bestille time ved å ringe oss på telefon: 67 49 50 37 (kl. 10:00 - 15:00 hverdager). 

Her kan du lese siste nytt om koronavaksinering i Lørenskog.

Kontaktinformasjon koronavaksinering

Adresse (hvor vaksinen settes): Kulturhusgata 2 i 2. etasje på Metro Storhandel

Oppfriskningsdose til personer 65 år og eldre

Vi tilbyr en oppfriskningsdose av koronavaksinen til innbyggere som er 65 år og eldre. Alle bosatt i Lørenskog over 65 år skal nå ha fått SMS med tilbud om oppfriskningsdose. Hvis du eller noen du kjenner er eldre enn 65 år og ikke har fått tilbud om oppfriskningsdose på SMS, ta kontakt med oss på telefon 67 49 50 37 (kl. 10.00 – 15.00 hverdager) for å få ordnet time. 

Etter at de som er 65 år og eldre og alle med alvorlig underliggende sykdom er vaksinert, fortsetter vi med personer under 65 år med moderate underliggende sykdommer, og deretter friske personer fra 64 år og ned til 18 år. Vi vil følge samme rekkefølge for oppfriskningsdosen som ved første dose.

Oppfriskningsdosen kan gis tidligst 5 måneder etter dose 2, og vaksinene fra Pfizer og Moderna er godkjent til dette.

Du får SMS med invitasjon til å bestille time når vi starter vaksinering av din aldersgruppe. Dersom du ikke får bestilt time via lenken du får, ringer du oss på telefon 67 49 50 37 (kl. 10.00 – 15.00 hverdager). 

Hvis du er fullvaksinert med to doser, og deretter har gjennomgått koronasykdom minst 3 uker etter siste dose, erstatter denne infeksjonen behovet for en oppfriskningsdose. Du antas å være tilfredsstillende beskyttet i 12 måneder etter infeksjonen.

Koronavaksinen og influensavaksinen kan ikke tas samtidig

Tilbud om oppfriskningsdose koordineres med den planlagte gjennomføringen av årets influensavaksinasjon som gjennomføres i oktober, så FHI har åpnet for at vaksinering med dose 3 til de eldste kan starte fra uke 44. Det må gå minst 1 uke mellom influensavaksine og koronavaksine.

Vaksinering av barn som fyller 12 år

Vi tilbyr vaksinasjon til årskull 2006 – 2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år. Vaksinasjonen foregår ikke i skolens regi, så hvis barna skal følges til vaksinasjon må foreldre gjøre dette selv. 

Foreldre kan sette opp time for sitt barn ved å benytte denne lenken. 

Alle som har barn på Lørenskogskolene har fått et brev fra skolen med denne informasjonen. Foreldre til barn som går på privatskole i andre kommuner kan også bestille vaksinetime i Lørenskog.

Hvis du får problemer med innlogging eller ikke har bank-ID, kan du bestille time på telefon 67 49 50 37 (10:00 – 15:00 hverdager). 

Foreldre må fylle ut samtykkeskjema før barna vaksineres

For personer under 16 år er det foresatte som tar helsemessige beslutninger, men barn og ungdom skal bli hørt i beslutninger som gjelder deres helse. For koronavaksinasjon hos ungdom under 16 år kreves samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar. Du finner samtykkeskjemaet her.

NB: Samtykkeskjema må tas med til vaksinasjon.  

Her finner du spørsmål og svar om koronavaksinasjon i Lørenskog

Praktisk informasjon - når og hvor skal jeg vaksineres?

 

Hvem skal vaksineres, og hvem skal vente

 

Bivirkninger og sikkerhet

 

Annen informasjon om koronavaksinen

Lenker til mer informasjon

Vaksinasjonsprogrammet på fhi.no