Vaksine - korona

Illustrasjon av personer som mottar vaksine - Klikk for stort bilde

Åpningstider og sted

Koronavaksinering blir i uke 42-43-44-45 (16/10 - 10/11). Korona- og influensa vaksinen kan for øvrig settes samtidig.  Koronavaksineringen i Lørenskog tilbys kun for innbyggere i Lørenskog kommune. 

Vaksineringen vil foregå i 4. etasje på Metro Storhandel (det gamle koronavaksinesenteret vis a vis Europris).  Det blir i år drop-inn-vaksinering mandag - fredag mellom kl. 08.30 - 15.30. Det er ikke mulig med timebestilling. Ved stor pågang må det påregnes ventetid. Det anbefales å ha på seg egnet tøy for vaksinering så det er lett å komme til overarmen.  

Koronavaksinen er gratis. Influensavaksinen koster kr. 300. 

Du må ta med deg gyldig ID  

Pneumokokkvaksine kan ikke gis samtidig med koronavaksine. Pneumokokkvaksine anbefales nå hvert 6 år for risikogrupper 

Er det ønske om pneumokokkvaksinen, kontakt Vaksinekontoret i Lørenskog Hus 

Målgrupper for ny oppfriskningsdose før høst- og vintersesongen 23/24 

Folkehelseinstituttet anbefaler følgende målgrupper en ny oppfriskningsdose med koronavaksine høsten 2023: 

 • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere 
 • Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe 
 • Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom 
 • Aldersgruppen 5–11 år med alvorlig grunnsykdom  
 • Barn 6 mnd til 4 år med alvorlig grunnsykdom, etter individuell vurdering av behandlende lege. Grunnsykdom må bekreftes med legeerklæring. 
 • Gravide i 2. eller 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tillegssykdommer som gir ytterligere økt risiko. 

Vaksinen som tilbys i høst er bedre tilpasset Covid-19-virusene som sirkulerer nå. Les mer om den oppdaterte vaksinen her. 

Endring i anbefaling om grunnvaksinasjon 

Folkehelseinstituttet vurderer at det ikke lenger er grunnlag for å anbefale grunnvaksinering til personer i aldergruppen 18-64 år som ikke har noen underliggende risikofaktorer som kan gi økt risiko for alvorlig sykdomsforløp. 

Følgende grupper anbefales imidlertid fortsatt grunnvaksinasjon dersom denne ikke allerede er fullført, uavhengig av gjennomgått infeksjon: 

 • 65 år og eldre 
 • Personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe 
 • Barn og ungdom (5-17 år) med alvorlig grunnsykdom 
 • Barn 6 md. til 4 år med alvorlig grunnsykdom, etter individuell vurdering av lege 
 • Gravide

Koronavaksine

Hensikten med vaksinasjonen er å forebygge sykdom eller gjøre sykdomsforløpet mildere. 

For mer informasjon om koronavaksiner, om du bør vaksinere deg og hvor mange doser du er anbefalt å ta, se Helsenorge, eller se informasjon på Folkehelseinstituttet.

Alle som er anbefalt å ta koronavaksine bør ta det.

Hvis du er usikker på hvor mange doser koronavaksine du har fått, kan du sjekke dette på Helsenorge.

Koronavaksine ved utenlandsreise

Det er ulike vaksineregler for ulike land, både når det gjelder krav om vaksinedoser, tiden mellom vaksinedoser, antall uker etter dose to.  Du må selv sjekke hvilke råd og regler som gjelder for landet du skal reise til. Sjekk f.eks. nettsidene Reopen EU for landet du skal inn i, eller bruk Reiseklar-appen til Utenriksdepartementet. Vaksinesenteret gir ikke råd om reise og vaksinasjon, og kan ikke veilede reisende. Koronasertifikat er ikke lenger tilgjengelig for norske innbyggere. 

Her finner du spørsmål og svar om koronavaksinasjon i Lørenskog

Hvem skal vaksineres, og hvem skal vente

Bivirkninger og sikkerhet

Annen informasjon om koronavaksinen

Lenker til mer informasjon

Vaksinasjonsprogrammet på fhi.no