Vaksine - korona

Illustrasjon av personer som mottar vaksine - Klikk for stort bilde

Det er timebestilling for korona vaksinering. Du bestiller time på telefonnummer 67 49 50 29

Vaksinen settes på vaksinekontoret i 7. etasje på Lørenskog hus.

Koronavaksineringen i Lørenskog tilbys kun for innbyggere i Lørenskog kommune. 

Åpningstider for vaksinekontor

Uke 20: Åpent tirsdag 14.05 og onsdag 15.05. Telefonen er åpen tirsdag og torsdag

Uke 21: Åpent tirsdag 21.05, onsdag 22.05 og fredag 24.05. Telefonen er åpen tirsdag og torsdag

Uke 22: Åpent tirsdag 28.05, onsdag 29.05, torsdag 30.05 og fredag 31.05. Telefonen er åpen tirsdag og torsdag

Koronavaksinen er gratis. 

Du må ta med deg gyldig ID .

Pneumokokkvaksine kan ikke gis samtidig med koronavaksine. Pneumokokkvaksine anbefales nå hvert 6 år for risikogrupper 

Er det ønske om pneumokokkvaksinen, kontakt vaksinekontoret på Lørenskog Hus 

Målgrupper for ny oppfriskningsdose før høst- og vintersesongen 23/24 

Folkehelseinstituttet anbefaler følgende målgrupper en ny oppfriskningsdose med koronavaksine høsten 2023: 

 • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere 
 • Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe 
 • Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom 
 • Aldersgruppen 5–11 år med alvorlig grunnsykdom  
 • Barn 6 mnd. til 4 år med alvorlig grunnsykdom, etter individuell vurdering av behandlende lege. Grunnsykdom må bekreftes med legeerklæring. 
 • Gravide i 2. eller 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko. 
   

Vaksinen som tilbys i høst er bedre tilpasset Covid-19-virusene som sirkulerer nå.  Les mer om den oppdaterte vaksinen her. 

Endring i anbefaling om grunnvaksinasjon 

Folkehelseinstituttet vurderer at det ikke lenger er grunnlag for å anbefale grunnvaksinering til personer i aldergruppen 18-64 år som ikke har noen underliggende risikofaktorer som kan gi økt risiko for alvorlig sykdomsforløp. 

Følgende grupper anbefales imidlertid fortsatt grunnvaksinasjon dersom denne ikke allerede er fullført, uavhengig av gjennomgått infeksjon: 

 • 65 år og eldre 
 • Personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe 
 • Barn og ungdom (5-17 år) med alvorlig grunnsykdom 
 • Barn 6 md. til 4 år med alvorlig grunnsykdom, etter individuell vurdering av lege 
 • Gravide

Koronavaksine

Hensikten med vaksinasjonen er å forebygge sykdom eller gjøre sykdomsforløpet mildere. 

For mer informasjon om koronavaksiner, om du bør vaksinere deg og hvor mange doser du er anbefalt å ta, se Helsenorge, eller se informasjon på Folkehelseinstituttet.

Alle som er anbefalt å ta koronavaksine bør ta det.

Hvis du er usikker på hvor mange doser koronavaksine du har fått, kan du sjekke dette på Helsenorge.

​Her finner du spørsmål og svar om koronavaksinasjon i Lørenskog​

Hvem skal vaksineres, og hvem skal vente

Bivirkninger og sikkerhet

Annen informasjon om koronavaksinen

Lenker til mer informasjon

Vaksinasjonsprogrammet på fhi.no