Vaksine - korona

Klikk for stort bilde  

I Lørenskog kommune pågår koronavaksineringen av våre innbyggere. Vi følger FHIs prioriterte rekkefølge for vaksinering og det er FHI som bestemmer hvor mange doser vi får per uke.  

Vi vaksinerer nå gruppe 4: personer i alderen 65-74 år, parallelt med personer med høy risiko mellom 18-64 år som fastlegene har gitt oss liste over. 

Siste nytt om koronavaksineringen i Lørenskog

Vi vaksinerer nå personer i alderen 65-74 år - Klikk for stort bildeHjelp oss å nå ut til alle våre innbyggere

Vi har ringt alle innbyggere i kommunen over 85 år. Alle innbyggere over 75 år har også mottatt et brev med informasjon om vaksineringen, enten i elektronisk postkasse eller som brev i postkassa. Vi har også sendt ut SMS til hele kommunen.

Allikevel kan det fortsatt være noen vi ikke har nådd frem til, enten fordi de ikke svarer når vi ringer eller vi mangler deres telefonnummer. Kjenner du noen, et familiemedlem, nabo eller venn over 75 år, som enda ikke har fått tilbud om vaksine, håper vi at du kan dele denne informasjonen med dem, og eventuelt hjelpe dem å bestille vaksinetime. De kan ringe 67 49 50 37 (kl. 10 - 14 hverdager) eller sende epost til koronavaksine@lorenskog.kommune.no.

Kontaktinformasjon koronavaksinering

Adresse (hvor vaksinen settes): Kulturhusgata 2 i 2. etasje på Metro Storhandel

Epost: koronavaksine@lorenskog.kommune.no (Ikke send fødselsnummer eller helseopplysninger på e-post)

Tlf: 67 49 50 37 (kl.10 - 14 hverdager). 


SMS-varsling

Vi sender SMS til våre innbyggere for å varsle når det skjer noe ekstraordinært og når det kommer nye tiltak mot korona. Klikk her for å sjekke ditt telefonnummer

Dersom du ikke klarer å registrere ditt telefonnummer kan du sende en e-post med ditt navn, ditt telefonnummer og din adresse til postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no.
Se denne siden for mer informasjon om SMS-varsling.

Her finner du spørsmål og svar om koronavaksinasjon i Lørenskog

Praktisk informasjon - når og hvor skal jeg vaksineres?

Når kan jeg ta vaksinen?

Det vil ta tid før det er produsert nok vaksiner til alle, og derfor vil vi i første omgang vaksinere etter en prioriteringsliste, slik at de meste utsatte får vaksinen først. 

Får vi nok tilgang på vaksiner, har vi kapasitet til å vaksinere opp mot 600 personer daglig. Vaksinering vil kunne foregå på kvelds- og helgetid. 

På denne siden vil vi oppdatere hvilken gruppe vi nå skal vaksinere. Hvis du er registrert med adresse i Lørenskog vil vi kontakte deg når det er din tur. 

Her er FHIs anslag på når de ulike gruppene vil motta vaksiner.

Så mange personer finnes det i de ulike aldersgruppene i Lørenskog: 

Aldersfordeling Lørenskog
Aldersgruppe Antall personer
Over 85 år 636
75-84 år 1959
70-74 år 1 980
65-69 år 1 850
20-64 år 24 933
0-19 år 10 102

Lørenskog kommune følger prioriteringen av Folkehelseinstituttet når vi bestemmer hvilke grupper som skal vaksineres.

Prioriteringsrekkefølge for koronavaksine
Prioriteringsrekkefølge for koronavaksine
Prioritering Gruppe
1 Beboere i sykehjem + utvalgte helsepersonellgrupper 1) 2)
2 Alder 85 år og eldre
3 Alder 75–84 år
4 Alder 65–74 år. Enkelte personer med høy risiko 18–64 år 3)
5 Alder 55–64 år med moderat risiko 4)
6 Alder 45–54 år med moderat risiko 4)
7 Alder 18–44 år med moderat risiko 4)
8 Alder 55–64 år
9 Alder 45–54 år

 

 1)  FHI har bestemt at utvalgt helsepersonell skal vaksineres tidlig. Det er kommunen selv som bestemmer hvilke helsepersonellgrupper som får vaksinen tidlig.  

2) For de aller fleste som er eldre og lever med skrøpelighet, vil eventuelle bivirkninger av vaksinen mer enn oppveies av redusert risiko for å bli alvorlig syk av covid-19. For dem med aller mest alvorlig skrøpelighet, kan imidlertid selv relativt milde vaksinebivirkninger få alvorlige konsekvenser. For dem som uansett har svært kort gjenstående levetid, kan gevinsten av vaksine være marginal eller irrelevant. For svært skrøpelige pasienter og terminalt syke pasienter, anbefales derfor en nøye avveiing av nytte versus ulempe ved vaksinering. Det er fastlegen som vurderer når noen er så dårlige at det ikke bør settes vaksine. 

3) Personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene vil bli vaksinert samtidig med aldersgruppen 65–74 år: 

 • organtransplantasjon 

 • immunsvikt 

 • hematologisk kreftsykdom siste fem år 

 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 

 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 

 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon 

4) Personer med disse underliggende sykdommene/tilstandene vil prioriteres for koronavaksine: 

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 

 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  

 • Diabetes  

 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)  

 • Fedme (BMI ≥ 35) 

 • Immunsvikt 

 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk) 

 • Hjerneslag 

 • Demens 

 

Folkehelseinstituttets anslag for når ulike grupper kan vaksineres

Klikk for stort bilde   

Hvordan får jeg beskjed om når jeg skal ta vaksinen?

På denne siden vil vi oppdatere hvilken gruppe vi nå skal vaksinere. Hvis du er registrert med adresse i Lørenskog vil vi kontakte deg via SMS når det er din tur. 

Lørenskog kommune følger prioriteringen av Folkehelseinstituttet når vi bestemmer hvilke grupper som skal vaksineres. 

Prioriteringsrekkefølge for koronavaksine
Prioriteringsrekkefølge for koronavaksine
Prioritering Gruppe
1 Beboere i sykehjem + utvalgte helsepersonellgrupper 1) 2)
2 Alder 85 år og eldre
3 Alder 75–84 år
4 Alder 65–74 år. Enkelte personer med høy risiko 18–64 år 3)
5 Alder 55–64 år med moderat risiko 4)
6 Alder 45–54 år med moderat risiko 4)
7 Alder 18–44 år med moderat risiko 4)
8 Alder 55–64 år
9 Alder 45–54 år

 

 1)  FHI har bestemt at utvalgt helsepersonell skal vaksineres tidlig. Det er kommunen selv som bestemmer hvilke helsepersonellgrupper som får vaksinen tidlig.  

2) For de aller fleste som er eldre og lever med skrøpelighet, vil eventuelle bivirkninger av vaksinen mer enn oppveies av redusert risiko for å bli alvorlig syk av covid-19. For dem med aller mest alvorlig skrøpelighet, kan imidlertid selv relativt milde vaksinebivirkninger få alvorlige konsekvenser. For dem som uansett har svært kort gjenstående levetid, kan gevinsten av vaksine være marginal eller irrelevant. For svært skrøpelige pasienter og terminalt syke pasienter, anbefales derfor en nøye avveiing av nytte versus ulempe ved vaksinering. Det er fastlegen som vurderer når noen er så dårlige at det ikke bør settes vaksine. 

3) Personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene vil bli vaksinert samtidig med aldersgruppen 65–74 år: 

 • organtransplantasjon 

 • immunsvikt 

 • hematologisk kreftsykdom siste fem år 

 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 

 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 

 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon 

4) Personer med disse underliggende sykdommene/tilstandene vil prioriteres for koronavaksine: 

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 

 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  

 • Diabetes  

 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)  

 • Fedme (BMI ≥ 35) 

 • Immunsvikt 

 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk) 

 • Hjerneslag 

 • Demens 

Hvordan bestiller jeg time til vaksinasjon?

Du vil motta en SMS når det er din tur.

I denne SMSen får du beskjed om å følge en nettlenke, logge deg inn med bankID og svare på noen spørsmål om helsen din. Du vil også da få mulighet til å velge mellom tilgjengelige tidspunkt. Du kan også ringe vaksinetelefonen vår mellom kl 10 og 14 på hverdager på 67 49 50 37 når du har fått invitasjonen til å bestille time, så kan vi hjelpe deg med timebestillingen.

Selv om det ikke er din tur enda kan du registrere deg i vaksinekø. Vaksinekøen gjør det enklere for oss å se hvem som faller under risikogruppen, slik at vi kan tildele timene etter de retningslinjer vi har fått fra FHI på en bedre måte. 

Lørenskog kommune tar forøvrig direkte kontakt med alle over 85 år for å sette opp timer. Andre innbyggere vil få en SMS med en lenke til vår bestillingsportal - Helseboka når deres gruppe står for tur. Ønsker du å bli kontaktet på telefon ringer du oss på telefon 67 49 50 37 (hverdager 10.00 – 14.00).

Prioriteringsrekkefølge for koronavaksine
Prioriteringsrekkefølge for koronavaksine
Prioritering Gruppe
1 Beboere i sykehjem + utvalgte helsepersonellgrupper 1) 2)
2 Alder 85 år og eldre
3 Alder 75–84 år
4 Alder 65–74 år. Enkelte personer med høy risiko 18–64 år 3)
5 Alder 55–64 år med moderat risiko 4)
6 Alder 45–54 år med moderat risiko 4)
7 Alder 18–44 år med moderat risiko 4)
8 Alder 55–64 år
9 Alder 45–54 år

 

 1)  FHI har bestemt at utvalgt helsepersonell skal vaksineres tidlig. Det er kommunen selv som bestemmer hvilke helsepersonellgrupper som får vaksinen tidlig.  

2) For de aller fleste som er eldre og lever med skrøpelighet, vil eventuelle bivirkninger av vaksinen mer enn oppveies av redusert risiko for å bli alvorlig syk av covid-19. For dem med aller mest alvorlig skrøpelighet, kan imidlertid selv relativt milde vaksinebivirkninger få alvorlige konsekvenser. For dem som uansett har svært kort gjenstående levetid, kan gevinsten av vaksine være marginal eller irrelevant. For svært skrøpelige pasienter og terminalt syke pasienter, anbefales derfor en nøye avveiing av nytte versus ulempe ved vaksinering. Det er fastlegen som vurderer når noen er så dårlige at det ikke bør settes vaksine. 

3) Personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene vil bli vaksinert samtidig med aldersgruppen 65–74 år: 

 • organtransplantasjon 

 • immunsvikt 

 • hematologisk kreftsykdom siste fem år 

 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 

 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 

 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon 

4) Personer med disse underliggende sykdommene/tilstandene vil prioriteres for koronavaksine: 

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 

 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  

 • Diabetes  

 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)  

 • Fedme (BMI ≥ 35) 

 • Immunsvikt 

 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk) 

 • Hjerneslag 

 • Demens 

Hvor møter jeg opp for å ta vaksinen?

Vaksineringen av innbyggerne i Lørenskog skjer i Kulturhusgata 2 i 2. etasje på Metro Storhandel (MAXI-bygget, de tidligere lokalene til G-Sport). Lokalene er tydelig merket. 

Du kan parkere gratis i tre timer i Metro parkeringshus og Metro Storhandel uteparkering (ved Europris). Du skal ikke trekke parkeringsbillett.

Hvis du reiser kollektivt er nærmeste holdeplass Knatten. Hvis du bor på Fjellhamar har Ruter et bestillingstilbud hvor du kan bestille minibuss hjem til døra og kjøres til Lørenskog sentrum.  Dette tilbudet er åpent hverdager 09:00 - 17:00. 

Kart over innganger til Metro Storhandel og parkeringsmuligheter. - Klikk for stort bildeKart over innganger til Metro Storhandel og parkeringsmuligheter. 

Vaksineringen skjer i Kulturhusgata 2 på Metro Storhandel, i 2. etasje til venstre for inngangen. - Klikk for stort bildeVaksineringen vil skje i Kulturhusgata 2 i 2. etasje på Metro Storhandel. 

Inngang til Metro storhandel fra Lørenskog hus - Klikk for stort bildeInngang til Metro storhandel fra Lørenskog hus  

Inngang til Metro storhandel fra parkeringsplass bak Metro - Klikk for stort bildeInngang til Metro storhandel fra parkeringsplass bak Metro  

Inngang til Metro storhandel fra parkeringshuset - Klikk for stort bildeInngang til Metro storhandel fra parkeringshuset 

Bildet viser inngangen til vaksinesenteret - Klikk for stort bildeUtenfor lokalene hvor vaksinen settes   

 

Hva skjer under selve vaksinasjonen?

Møt opp på vaksinesenteret fem minutter før avtalt time. Ha på deg munnbind og meld deg i resepsjonen når du kommer. Ha på deg noe som gjør det lett å komme til overarmen din.

Hvis du har luftveissymptomer og/eller føler deg litt syk, skal du utsette timen, selv om symptomene er milde. Ring vaksinetelefonen på 67 49 50 37 for å få ny time.

Behov for tilrettelegging under vaksineringen

Noen personer kan trenge en ekstra håndsrekning når de kommer for å få sin koronavaksine.

Dette kan gjelde de som bruker rullestol (eller andre hjelpemidler) har nedsatt syn eller hørsel, er spesielt engstelig, har hukommelsesvansker eller andre vansker osv.

Når du bestiller timen din, på telefon eller i helseboka, kan det noteres spesielle behov.
Du kan også si i fra når du ankommer vaksinesenteret slik at du kan få den hjelpen du trenger videre.
Vi vil så langt det er mulig, forsøke å finne løsninger som gjør at du skal føle deg trygg og ivaretatt.

Personer som trenger å ha med seg egen ledsager, er selvfølgelig velkomne til det.

Kan jeg vaksinere meg samtidig med min ektefelle/samboer?

Vi får mange spørsmål om personer i samme husstand kan få vaksine samtidig.
Man må vente på sin tur, så dere må i så fall vente til begge to har fått invitasjon til vaksinering. Partneren din kan gjerne være med som ledsager til vaksinesenteret, men vi ønsker færrest mulig inne på vaksinesenteret med hensyn til smitte.

 

Hvem skal vaksineres, og hvem skal vente

Hvis jeg har hatt korona, skal jeg da ta vaksinen?

Dersom du har hatt korona, holder det at du tar en dose koronavaksine. Denne skal tas minst tre måneder etter gjennomgått sykdom. Dersom du har hatt korona og fått en dose koronavaksine, bes du ta kontakt med vaksinetelefonen, telefon 67 49 50 37.

Skal barn ta koronavaksine?

For barn og unge er risikoen for alvorlig koronasykdom lav, selv ved kronisk underliggende sykdom.

Ungdom med høy risiko for alvorlig sykdom tilbys likevel vaksinering med BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 16 år. Dette er først og fremst ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer merket med * i prioriteringslisten i denne artikkelen. Andre tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt.

Kan jeg vaksinere meg hvis jeg sitter i isolasjon?

Hvis du er i isolasjon på grunn av påvist koronainfeksjon, anbefales det at du venter med vaksinasjon til minst tre uker etter at isolasjonsperioden er over og du er symptomfri. Du skal ikke teste deg for korona på nytt før vaksinasjon. 

Kan jeg vaksinere meg hvis jeg sitter i karantene?

Hvis du er i karantene har du økt risiko for å være smittet med Covid-19, og du anbefales derfor å vente med vaksinasjon inntil karantenen er fullført. Du behøver ikke å teste deg for korona før vaksinasjon så lenge du ikke utvikler symptomer på covid-19. 

Kan jeg vaksinere meg hvis jeg er forkjølet?

Selv om det ikke er farlig å ta vaksine ved forkjølelse, skal personer med slike symptomer holde seg hjemme og ikke møte opp til vaksinasjon.  

Kan jeg vaksinere meg hvis jeg er gravid eller ammer?

Det er hittil lite erfaring med vaksinasjon av gravide og ammende. Det er derfor foreløpig ingen generell anbefaling om vaksinering av gravide. Tilgjengelige data tyder ikke på at vaksinasjon er skadelig for den gravide eller fosteret.  

Vaksinering av gravide som har risiko for alvorlig sykdom på grunn av annen sykdom bør vurderes individuelt av lege.  

Det er ikke kjent risiko for overgang i morsmelk for ikke-levende vaksiner som mRNA-vaksiner og virusvektorvaksiner, selv om vaksinene ikke er testet på ammende. For de fleste vaksiner foreligger det lite dokumentasjon om overgang til morsmelk. Det er imidlertid svært vanskelig å tenke seg at små mengder vaksine i morsmelken skulle kunne skade barnet på noen måte. 

Ammende som er prioritert for vaksine på grunn av annen sykdom eller yrkessituasjon kan vaksineres. 

Kan jeg vaksinere meg hvis jeg bruker antikoagulasjon eller platehemmere

Platehemmere (acetylsalisylsyre, klopidogrel, prasugrel, tikagrelor): Kan vaksineres.

Direktevirkende orale antikoagulasjonsmidler, DOAK (apixaban, dabigatran, edoksaban, rivaroksaban): Kan vaksineres. Hvis mulig kan DOAK tas like etter at du har fått vaksinen.

Warfarin: Kan vaksineres dersom INR er under 3.5. Det er ikke nødvendig å måle INR rett før vaksinasjon dersom nivået har vært stabilt de siste gangene du har tatt kontroll. Om det har vært ustabilt, anbefales en kontroll hos fastlege to dager før vaksinering. Måles INR til over 3.5, så gi oss beskjed.

Sykdom: Har du en sykdom du mottar behandling for, bør vaksinering avklares med behandlende lege på forhånd.

Innbyggere som er tilknyttet bo- og omsorgstjenesten

Innbyggere som er tilknyttet bo- og omsorgstjenesten i kommunen over 18 år får vaksine på vaksinesenteret. I likhet med andre innbyggere i risikogruppene, blir de kontaktet av kommunen når det er deres tur til å ta vaksine. De følger alderspuljene for vaksinering.

De som ønsker det kan ha med ledsager. Den enkelte avtaler det direkte med bo- og omsorgstjenesten de er tilknyttet.

Registrering av helsepersonell

Lørenskog kommune har anledning til å benytte 20 % av koronavaksinedosene som kommer fra FHI til helsepersonell. Vi gir ut tilbud om vaksine etter en nasjonal prioriteringsmatrise der vi vurderer helsepersonell etter hvor kritiske de er for å opprettholde essensielle helsetjenester og hvor utsatt de er for koronasmitte. Også helsepersonell som ikke er kommunalt ansatt har anledning å få vaksine i Lørenskog.

Helsepersonell registrerer seg på denne linken. Man logger inn ved å bruke ID-porten slik at hver enkelt helsearbeider må registrere seg selv.

Når får jeg koronavaksinen?

Vi gir ut vaksinetilbud etter hvor mange vaksiner kommunen mottar. Vi har ikke mulighet til å påvirke antall vaksiner vi får fra FHI, og tilbud om vaksiner til helsepersonell kan komme på svært kort varsel. Når det blir anledning for deg å bestille time til koronavaksinering, vil du få en SMS av kommunen. Du har da 24 timer til å bestille time.

For å få mest mulig effektiv vaksinasjon, gir vi ut tilbud til flere helsepersonell enn det er vaksiner. Hvis du venter med å respondere på SMS’en kan du oppleve at det ikke er tilgjengelige timer selv om du har fått en invitasjon til å bestille time.

Kritiske personer som utfører pleie- og omsorgsoppgaver i pasientens eget hjem

Hvis du ikke er ansatt i helse- og omsorgstjenesten men likevel utfører pleie- og omsorgsoppgaver i pasient/brukers eget hjem, og du har spesialkompetanse tilsvarende helsepersonell som er kritisk vanskelige å erstatte, kan du bli prioritert for vaksiner. Kontakt Vaksinetelefonen 67 49 50 37 (hverdager 10:00 – 14:00). Der vil du bli vurdert av lege om du faller inn under denne ordningen.

Dette gjelder kun hvis du utfører pleie- og omsorgsoppgaver for personer med alvorlige tilstander som krever spesialkompetanse og din funksjon derfor er kritisk vanskelige å erstatte. Dette kan inkludere foreldre, andre familiemedlemmer (lønnet eller ulønnet) eller brukerstyrt personlig assistent (BPA).

Jeg har fastlege i Lørenskog, men bor i annen kommune

Lørenskog kommune har som resten av kommunene på Nedre Romerike, besluttet å tilby koronavaksine til alle pasientene på kommunens fastlegelister uavhengig av bosted. Det betyr at hvis du har fastlege i Lørenskog kan du få koronavaksine her, selv om du bor i en annen kommune.

Jeg bor i Lørenskog, men har fastlege i annen kommune

Dersom du har fastlege i en kommune på Nedre Romerike, eller i Oslo, vil du få tilbud om vaksine der.

Har du fastlege i en annen kommune enn dette, bør du sjekke kommunens nettsider for å sikre deg at de vaksinerer gjestepasienter (pasienter på fastlegelistene i kommunen, men som bor i annen kommune). Dersom de ikke gjør det og du har en underliggende sykdom som gjør at du skal prioriteres for vaksine tidligere enn alderen din skulle tilsi og som du uansett får tilbud om hos oss, bør du be din fastlege om at det blir sendt oss informasjon om risikogruppe. Denne informasjonen ønsker vi sendt som PLO i journalsystemet til «Smittevern Lørenskog», eventuelt kan den sendes inn via et digitalt skjema vi har utviklet. Be fastlegen ta kontakt med Astrid Østergaard Hornstuen for tilgang til skjemaet.

Hvis du ikke har noen underliggende sykdommer vil du bli vaksinert av oss når vi kommer til ditt alderstrinn. Du får SMS fra oss når vi har satt opp time til deg.

 

Annen informasjon om koronavaksinen

Hva skjer med doser som blir til overs?

Vi kaster ingen vaksinedoser. 

Hvis vi får doser til overs på slutten av dagen ringer vi nedover på våre lister for å finne personer som kan vaksineres på kort varsel. Da følger vi prioriteringsrekkefølgen fra FHI, det vil si at de som ringes opp er personer fra samme gruppe som vaksineres for øyeblikket.

Hvorfor skal jeg ta koronavaksinen?

Vaksinen lager antistoffer som gjør at du har mye mindre risiko for å bli smittet av korona. Det er dessuten viktig å tenke på at du ved å ta vaksinen, også beskytter de rundt deg fra å få korona. Det er først når mange nok personer har tatt vaksinen og samfunnet har oppnådd flokkimmunitet at koronapandemien kan sies å være over. 

Redusert helsetilstand og kronisk sykdom er en viktig grunn til å ta vaksinen. Dersom du er i tvil, kontakt fastlegen din. 

Hvordan kan jeg vite av vaksinen er trygg?

De ulike koronavaksinene gjennomgår et omfattende testopplegg før de blir godkjent. Flere titusener av personer deltar i testingen. Selv om vaksinene har kommet raskere ut i markedet enn det som er vanlig, er det de samme reglene for godkjenning som gjelder. 

Legemiddelverket følger tett alle vaksinene som settes i Norge, særlig med tanke på å avdekke bivirkninger. 

Denne filmen fra Legemiddelverket forteller mer om test og godkjenning. 

 

Hvilke bivirkninger har vaksinen?

Alle vaksiner kan ha bivirkninger, de fleste milde og forbigående.  
Det ser ut som om det er flere som har mer ubehag lokalt med rødhet, varme og smerter, enn det som er vanlig ved for eksempel influensavaksiner. Pfizer/BioNTech vaksinen dyrkes ikke på eggeplomme, så eggeallergi vil ikke vært et problem med denne vaksinen.  

Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger.  
  
Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene. Når det gjelder koronavaksiner blir dette fulgt opp tett av nasjonale og internasjonale myndigheter, samt leverandører av vaksinene.  

Hvordan vet kommunen at jeg er i risikogruppen?

Fastlegene skal kartlegge hvem som er i risikogruppen og gir kommunen beskjed om det. Du blir kontaktet når du kan bestille time til vaksinasjon. 

Hvorfor blir eldre og syke prioritert?

Eldre personer og personer med underliggende sykdommer har størst risiko for å bli alvorlig syke eller dø på grunn av korona. 

Hva koster det å ta koronavaksinen?

Vaksinasjon mot covid-19 er gratis. 

Hvis du blir kontaktet av noen som tilbyr koronavaksine mot betaling er dette et svindelforsøk.

Hvilken vaksine får jeg?

Det kommer flere ulike vaksiner mot korona, men den første som blir tilgjengelig for våre innbyggere er fra firmaet Pfizer. Vi har inntil uke 10  gitt vaksinen fra AstraZeneca til helsepersonell og personer med underliggende sykdommer under 64 år. Fra uke 11 får vi også vaksiner fra Moderna. Flere vaksiner som inngår i avtalen som Norge har med EU vil komme etter hvert som disse blir godkjent og at Norge velger å ta de forskjellige i bruk. 

Pfizer

Pfizervaksinen er den samme som er tatt i bruk i England og USA og har vist seg å ha en effekt på 95 prosent. Uttestingen av vaksinen har vist at den har god effekt og bedre effekt på eldre enn det som ofte er vanlig for vaksiner.  Denne vaksinen gis i to doser med seks ukers mellomrom. 

Les mer om vaksinen fra Pfizer

AstraZeneca

Vaksinen fra AstraZeneca beskytter mot sykdom som skyldes det nye koronaviruset, og settes med 2 doser. Andre dose 11 uker etter første dose. Vaksinen ser ut til å ha effekt mot alvorlig sykdom allerede 3 uker etter første dose, men to doser er nødvendig for å oppnå full effekt og langvarig beskyttelse. Fordi AstraZeneca-vaksinen ikke er testet på personer over 65 år, gis denne vaksinen til personer under 65 år uten særlig høy risiko for alvorlig sykdom.

Legemiddelverket har fått meldinger om at noen yngre personer har fått blodpropp og blødninger etter at de har fått AstraZeneca-vaksinen. FHI har som følge av dette satt AstraZeneca-vaksinen på pause inntil videre. Legemiddelverket følger opp disse mistenkte bivirkningene for samtlige koronavaksiner, og foretar nødvendige tiltak. Dette kan du lese mer om på FHIs nettsider.

Les mer om vaksinen fra AstraZeneca.

Moderna

Vaksinen fra Moderna er samme type vaksine som Pfizer. Den har vist å ha en effekt på 94%, og gis med 6 ukers mellomrom.

Les mer om vaksinen fra Moderna

Alle de tre vaksinene er godkjent for alle personer over 18 år, men personer som er eller skal bli organtransplantert, skal ha Pfizer eller Moderna, og disse bes registrere seg på Helseboka.no.

 

Smittevernreglene skal følges også av de som er vaksinert

Vi vet ennå ikke hvor godt vaksinene hindrer smittespredning. På sikt vil det trolig komme lettelser, men foreløpig må de som er vaksinert fortsatt følge gjeldende smittevernregler.

De grunnleggende smittevernrådene som god hånd- og hostehygiene, holde mer avstand og holde oss hjemme når vi er syke vil vi sannsynligvis måtte leve med litt lenger.  

Det er også karanteneplikt selv om man er vaksinert.

Hvordan kan jeg bidra i vaksinasjonsarbeidet?

Har du helsefaglig bakgrunn eller erfaring med personbehandling, og ønsker å bidra i arbeidet med å håndtere koronapandemien? Lørenskog kommune har behov for tilkallingsvikarer og engasjementsstillinger til koronavaksinering, koronatesting og smitteoppsporing.  

Les mer og send oss søknad her. 

 

 

Lenker til mer informasjon

Vaksinasjonsprogrammet på fhi.no 

Sju av ti er positive til koronavaksine (fhi.no) 

Prioritering av vaksine (fhi.no)