Vaksine - korona

Klikk for stort bilde  

Lørenskog kommune har begynt vaksineringen av våre innbyggere. Onsdag 6. januar ble beboere på sykehjem vaksinert. 

I uke 2 fikk vi 132 doser. Disse har gått til innbyggere som bor på sykehjem. Vi har også startet vaksineringen av gruppe 2 som er hjemmeboende eldre enn 85 år. Pr. fredag 15. januar er det 269 personer som har fått 1 dose av Pfizer-vaksinen i Lørenskog. Vaksinetallene oppdateres her en gang i uka.

Her kan du lese siste nytt om koronavaksineringen i Lørenskog. 

Hjelp oss å nå ut til alle våre innbyggere

Vi ringer nå til alle våre innbyggere over 85 år for å sette opp time til vaksinasjon. Alle innbyggere over 75 år har også mottatt eller mottar et brev med informasjon om vaksineringen, enten i elektronisk postkasse eller som brev i postkassa.

Allikevel vil det alltid være noen vi ikke når frem til, enten fordi de ikke svarer når vi ringer eller vi mangler deres telefonnummer.

Kjenner du noen, et familiemedlem, nabo eller venn over 85 år, som enda ikke har fått tilbud om vaksine, håper vi at du kan dele denne informasjonen med dem, og eventuelt hjelpe dem å bestille vaksinetime. De kan ringe 67 49 50 37 (kl. 10 - 14 hverdager).

Kontaktinformasjon koronavaksinering

Adresse: Kulturhusgata 2 i 2. etasje på Metro Storhandel

E-post: koronavaksine@lorenskog.kommune.no (Ikke send personnummer eller helseopplysninger på e-post)

Tlf: 67 49 50 37 (kl.10 - 14 hverdager)

Her finner du spørsmål og svar om koronavaksinasjon i Lørenskog

Praktisk informasjon - når og hvor skal jeg vaksineres?

Når kan jeg ta vaksinen?

Det vil ta tid før det er produsert nok vaksiner til alle, og derfor vil vi i første omgang vaksinere etter en prioriteringsliste, slik at de meste utsatte får vaksinen først. 

Får vi nok tilgang på vaksiner, har vi kapasitet til å vaksinere opp mot 600 personer daglig. Vaksinering vil kunne foregå på kvelds- og helgetid. 

På denne siden vil vi oppdatere hvilken gruppe vi nå skal vaksinere. Hvis du er registrert med adresse i Lørenskog vil vi kontakte deg når det er din tur. Hvis du er registrert på en annen kommune i folkeregisteret, eller du er i en risikogruppe og har fastlege i en annen kommune, kan du sende oss en henvendelse på epost eller ringe oss på 67 49 50 37 (kl.10 - 14 hverdager) så kontakter vi deg opp igjen. (Ikke send personnummer eller helseopplysninger på epost)

Lørenskog kommune følger prioriteringen av Folkehelseinstituttet når vi bestemmer hvilke grupper som skal vaksineres.

Prioriteringsrekkefølge for koronavaksine
Prioriteringsrekkefølge for koronavaksine
Prioritering Gruppe
1 Beboere i sykehjem + utvalgte helsepersonellgrupper 1) 2)
2 Alder 85 år og eldre
3 Alder 75–84 år
4 Alder 65–74 år. Enkelte personer med høy risiko 18–64 år 3)
5 Alder 55–64 år med underliggende sykdom/ tilstand 4)
6 Alder 45–54 år med underliggende sykdom/ tilstand 4)
7 Alder 18–44 år med underliggende sykdom/tilstand 4)
8 Alder 55–64 år
9 Alder 45–54 år

 

 1) På grunn av betydelig fare for mer smitte de nærmeste ukene, har FHI bestemt at utvalgt helsepersonell skal vaksineres tidlig. Det er kommunen selv som bestemmer hvilke helsepersonellgrupper som får vaksinen tidlig.  

2) For de aller fleste som er eldre og lever med skrøpelighet, vil eventuelle bivirkninger av vaksinen mer enn oppveies av redusert risiko for å bli alvorlig syk av covid-19. For dem med aller mest alvorlig skrøpelighet, kan imidlertid selv relativt milde vaksinebivirkninger få alvorlige konsekvenser. For dem som uansett har svært kort gjenstående levetid, kan gevinsten av vaksine være marginal eller irrelevant. For svært skrøpelige pasienter og terminalt syke pasienter, anbefales derfor en nøye avveiing av nytte versus ulempe ved vaksinering. Det er fastlegen som vurderer når noen er så dårlige at det ikke bør settes vaksine. 

3) Personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene vil bli vaksinert samtidig med aldersgruppen 65–74 år: 

 • organtransplantasjon 

 • immunsvikt 

 • hematologisk kreftsykdom siste fem år 

 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 

 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 

 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon 

4) Personer med disse underliggende sykdommene/tilstandene vil prioriteres for koronavaksine: 

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 

 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  

 • Diabetes  

 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)  

 • Fedme (BMI ≥ 35) 

 • Immunsvikt 

 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk) 

 • Hjerneslag 

 • Demens 

Hvordan får jeg beskjed om når jeg skal ta vaksinen?

På denne siden vil vi oppdatere hvilken gruppe vi nå skal vaksinere. Hvis du er registrert med adresse i Lørenskog vil vi kontakte deg via SMS når det er din tur. Hvis du er registrert på en annen kommune i folkeregisteret, eller du er i en risikogruppe og har fastlege i en annen kommune, kan du sende oss en henvendelse, så kontakter vi deg opp igjen. (Ikke send personnummer eller helseopplysninger på epost)

Lørenskog kommune følger prioriteringen av Folkehelseinstituttet når vi bestemmer hvilke grupper som skal vaksineres. 

Prioriteringsrekkefølge for koronavaksine
Prioriteringsrekkefølge for koronavaksine
Prioritering Gruppe
1 Beboere i sykehjem + utvalgte helsepersonellgrupper 1) 2)
2 Alder 85 år og eldre
3 Alder 75–84 år
4 Alder 65–74 år. Enkelte personer med høy risiko 18–64 år 3)
5 Alder 55–64 år med underliggende sykdom/ tilstand 4)
6 Alder 45–54 år med underliggende sykdom/ tilstand 4)
7 Alder 18–44 år med underliggende sykdom/tilstand 4)
8 Alder 55–64 år
9 Alder 45–54 år

 

1) På grunn av betydelig fare for mer smitte de nærmeste ukene, har FHI bestemt at utvalgt helsepersonell skal vaksineres tidlig. Det er kommunen selv som bestemmer hvilke helsepersonellgrupper som får vaksinen tidlig.  

2) For de aller fleste som er eldre og lever med skrøpelighet, vil eventuelle bivirkninger av vaksinen mer enn oppveies av redusert risiko for å bli alvorlig syk av covid-19. For dem med aller mest alvorlig skrøpelighet, kan imidlertid selv relativt milde vaksinebivirkninger få alvorlige konsekvenser. For dem som uansett har svært kort gjenstående levetid, kan gevinsten av vaksine være marginal eller irrelevant. For svært skrøpelige pasienter og terminalt syke pasienter, anbefales derfor en nøye avveiing av nytte versus ulempe ved vaksinering. Det er fastlegen som vurderer når noen er så dårlige at det ikke bør settes vaksine. 

3) Personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene vil bli vaksinert samtidig med aldersgruppen 65–74 år: 

 • organtransplantasjon 

 • immunsvikt 

 • hematologisk kreftsykdom siste fem år 

 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 

 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 

 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon 

4) Personer med disse underliggende sykdommene/tilstandene vil prioriteres for koronavaksine: 

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 

 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  

 • Diabetes  

 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)  

 • Fedme (BMI ≥ 35) 

 • Immunsvikt 

 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk) 

 • Hjerneslag 

 • Demens 

Hvordan bestiller jeg time til vaksinasjon?

Lørenskog kommune tar direkte kontakt med alle over 85 år for å sette opp timer. Andre innbyggere vil få en SMS med en lenke til vår bestillingsportal - Helseboken når deres gruppe står for tur. Klikk på lenken i SMSen og bestill timer for vaksinering. Ønsker du å bli kontaktet på telefon ringer du oss på telefon 67 49 50 37 (hverdager 10.00 – 14.00).

Prioriteringsrekkefølge for koronavaksine
Prioriteringsrekkefølge for koronavaksine
Prioritering Gruppe
1 Beboere i sykehjem + utvalgte helsepersonellgrupper 1) 2)
2 Alder 85 år og eldre
3 Alder 75–84 år
4 Alder 65–74 år. Enkelte personer med høy risiko 18–64 år 3)
5 Alder 55–64 år med underliggende sykdom/ tilstand 4)
6 Alder 45–54 år med underliggende sykdom/ tilstand 4)
7 Alder 18–44 år med underliggende sykdom/tilstand 4)
8 Alder 55–64 år
9 Alder 45–54 år

 

1) På grunn av betydelig fare for mer smitte de nærmeste ukene, har FHI bestemt at utvalgt helsepersonell skal vaksineres tidlig. Det er kommunen selv som bestemmer hvilke helsepersonellgrupper som får vaksinen tidlig.  

2) For de aller fleste som er eldre og lever med skrøpelighet, vil eventuelle bivirkninger av vaksinen mer enn oppveies av redusert risiko for å bli alvorlig syk av covid-19. For dem med aller mest alvorlig skrøpelighet, kan imidlertid selv relativt milde vaksinebivirkninger få alvorlige konsekvenser. For dem som uansett har svært kort gjenstående levetid, kan gevinsten av vaksine være marginal eller irrelevant. For svært skrøpelige pasienter og terminalt syke pasienter, anbefales derfor en nøye avveiing av nytte versus ulempe ved vaksinering. Det er fastlegen som vurderer når noen er så dårlige at det ikke bør settes vaksine. 

3) Personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene vil bli vaksinert samtidig med aldersgruppen 65–74 år: 

 • organtransplantasjon 

 • immunsvikt 

 • hematologisk kreftsykdom siste fem år 

 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 

 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 

 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon 

4) Personer med disse underliggende sykdommene/tilstandene vil prioriteres for koronavaksine: 

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 

 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  

 • Diabetes  

 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)  

 • Fedme (BMI ≥ 35) 

 • Immunsvikt 

 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk) 

 • Hjerneslag 

 • Demens 

Hvor kan jeg ta vaksinen?

Vaksineringen av innbyggerne i Lørenskog vil skje i Kulturhusgata 2 i 2. etasje på Metro Storhandel (MAXI-bygget, de tidligere lokalene til G-Sport). Lokalene vil bli tydelig merket. 

Du kan parkere gratis i tre timer i Metro parkeringshus og Metro Storhandel uteparkering (ved Europris). Du skal ikke trekke parkeringsbillett.

Hvis du reiser kollektivt er nærmeste holdeplass Knatten. Hvis du bor på Fjellhamar har Ruter et bestillingstilbud hvor du kan bestille minibuss hjem til døra og kjøres til Lørenskog sentrum.  Dette tilbudet er åpent hverdager 09:00 - 17:00. 

Kart over innganger til Metro Storhandel og parkeringsmuligheter. - Klikk for stort bildeKart over innganger til Metro Storhandel og parkeringsmuligheter. 

Vaksineringen skjer i Kulturhusgata 2 på Metro Storhandel, i 2. etasje til venstre for inngangen. - Klikk for stort bildeVaksineringen vil skje i Kulturhusgata 2 i 2. etasje på Metro Storhandel. 

Inngang til Metro storhandel fra Lørenskog hus - Klikk for stort bildeInngang til Metro storhandel fra Lørenskog hus  

Inngang til Metro storhandel fra parkeringsplass bak Metro - Klikk for stort bildeInngang til Metro storhandel fra parkeringsplass bak Metro  

Inngang til Metro storhandel fra parkeringshuset - Klikk for stort bildeInngang til Metro storhandel fra parkeringshuset 

Lokalene hvor koronavaksinen settes - Klikk for stort bildeLokalene hvor koronavaksinen settes 

 

Hva skjer under selve vaksinasjonen?

Møt opp på vaksinesenteret fem minutter før avtalt time. Ha på deg munnbind og meld deg i resepsjonen når du kommer. Ha på deg noe som gjør det lett å komme til overarmen din.

Hvis du har luftveissymptomer og/eller føler deg litt syk, skal du utsette timen, selv om symptomene er milde. Ring vaksinetelefonen på 67 49 50 37 for å få ny time.

 

Hvem skal vaksineres, og hvem skal vente

Hvis jeg har hatt korona, skal jeg da ta vaksinen?

Selv om du har hatt korona, er det anbefalt at du tar koronavaksinen. 

Skal barn ta koronavaksine?

Vi anbefaler ikke at barn under 18 år vaksineres i første omgang, blant annet fordi vaksinene som er i ferd med å bli godkjent ikke er testet på barn. Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Når vi har mer kunnskap om vaksinene kan det bli aktuelt med individuell vurdering for barn med en alvorlig underliggende sykdom. 

Kan jeg vaksinere meg hvis jeg sitter i isolasjon?

Hvis du er i isolasjon på grunn av påvist koronainfeksjon, anbefales det at du venter med vaksinasjon til minst tre uker etter at isolasjonsperioden er over og du er symptomfri. Du skal ikke teste deg for korona på nytt før vaksinasjon. 

Kan jeg vaksinere meg hvis jeg sitter i karantene?

Hvis du er i karantene har du økt risiko for å være smittet med Covid-19, og du anbefales derfor å vente med vaksinasjon inntil karantenen er fullført. Du behøver ikke å teste deg for korona før vaksinasjon så lenge du ikke utvikler symptomer på covid-19. 

Kan jeg vaksinere meg hvis jeg er forkjølet?

Selv om det ikke er farlig å ta vaksine ved forkjølelse, skal personer med slike symptomer holde seg hjemme og ikke møte opp til vaksinasjon.  

Kan jeg vaksinere meg hvis jeg er gravid eller ammer?

Det er hittil lite erfaring med vaksinasjon av gravide og ammende. Det er derfor foreløpig ingen generell anbefaling om vaksinering av gravide. Tilgjengelige data tyder ikke på at vaksinasjon er skadelig for den gravide eller fosteret.  

Vaksinering av gravide som har risiko for alvorlig sykdom på grunn av annen sykdom bør vurderes individuelt av lege.  

Det er ikke kjent risiko for overgang i morsmelk for ikke-levende vaksiner som mRNA-vaksiner og virusvektorvaksiner, selv om vaksinene ikke er testet på ammende. For de fleste vaksiner foreligger det lite dokumentasjon om overgang til morsmelk. Det er imidlertid svært vanskelig å tenke seg at små mengder vaksine i morsmelken skulle kunne skade barnet på noen måte. 

Ammende som er prioritert for vaksine på grunn av annen sykdom eller yrkessituasjon kan vaksineres. 

 

Annen informasjon om koronavaksinen

Hvorfor skal jeg ta koronavaksinen?

Vaksinen lager antistoffer som gjør at du har mye mindre risiko for å bli smittet av korona. Det er dessuten viktig å tenke på at du ved å ta vaksinen, også beskytter de rundt deg fra å få korona. Det er først når mange nok personer har tatt vaksinen og samfunnet har oppnådd flokkimmunitet at koronapandemien kan sies å være over. 

Redusert helsetilstand og kronisk sykdom er en viktig grunn til å ta vaksinen. Dersom du er i tvil, kontakt fastlegen din. 

Hvordan kan jeg vite av vaksinen er trygg?

De ulike koronavaksinene gjennomgår et omfattende testopplegg før de blir godkjent. Flere titusener av personer deltar i testingen. Selv om vaksinene har kommet raskere ut i markedet enn det som er vanlig, er det de samme reglene for godkjenning som gjelder. 

Legemiddelverket følger tett alle vaksinene som settes i Norge, særlig med tanke på å avdekke bivirkninger. 

Denne filmen fra Legemiddelverket forteller mer om test og godkjenning. 

 

Hvilke bivirkninger har vaksinen?

Alle vaksiner kan ha bivirkninger, de fleste milde og forbigående.  
Det ser ut som om det er flere som har mer ubehag lokalt med rødhet, varme og smerter, enn det som er vanlig ved for eksempel influensavaksiner. Pfizer/BioNTech vaksinen dyrkes ikke på eggeplomme, så eggeallergi vil ikke vært et problem med denne vaksinen.  

Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger.  
  
Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene. Når det gjelder koronavaksiner blir dette fulgt opp tett av nasjonale og internasjonale myndigheter, samt leverandører av vaksinene.  

Hvordan vet kommunen at jeg er i risikogruppen?

Fastlegene skal kartlegge hvem som er i risikogruppen og gir kommunen beskjed om det. Du blir kontaktet når du kan bestille time til vaksinasjon. 

Hvorfor blir eldre og syke prioritert?

Eldre personer og personer med underliggende sykdommer har størst risiko for å bli alvorlig syke eller dø på grunn av korona. 

Hva vil det koste å ta koronavaksinen?

Vaksinasjon mot covid-19 er gratis. 

Hvilken vaksine får jeg?

Det kommer flere ulike vaksiner mot korona, men den første som blir tilgjengelig er fra firmaet Pfizer. Flere vaksiner som inngår i avtalen som Norge har med EU vil komme etter hvert som disse blir godkjent og at Norge velger å ta de forskjellige i bruk. 
 
Pfizervaksinen er den samme som er tatt i bruk i England og USA og har vist seg å ha en effekt på 95 prosent. Uttestingen av vaksinen har vist at den har god effekt og bedre effekt på eldre enn det som ofte er vanlig for vaksiner.  Denne vaksinen gis i to doser med tre ukers mellomrom. 

Hvordan kan jeg bidra i vaksinasjonsarbeidet?

Har du helsefaglig bakgrunn eller erfaring med personbehandling, og ønsker å bidra i arbeidet med å håndtere koronapandemien? Lørenskog kommune har behov for tilkallingsvikarer og engasjementsstillinger til koronavaksinering, koronatesting og smitteoppsporing.  

Les mer og send oss søknad her. 

 

Lenker til mer informasjon

Vaksinasjonsprogrammet på fhi.no 

Sju av ti er positive til koronavaksine (fhi.no) 

Prioritering av vaksine (fhi.no)