Vaksine - korona

I Lørenskog kommune pågår koronavaksineringen av våre innbyggere. Vi følger FHIs prioriterte rekkefølge for vaksinering og det er FHI som bestemmer hvor mange doser vi får per uke.  

Vi vaksinerer nå gruppe 10: personer mellom 18 - 24 år og 40 - 44 år. Alle i gruppe 10 (og tidligere grupper) kan bestille time selv i hele juni og juli via denne lenken. 

Bare de som er bosatt i Lørenskog kan bestille time.

Hvis du fyller 25 år i løpet av 2021 havner du dessverre i gruppe 11 og kan ikke bestille time enda.

Vi forventer å kunne åpne opp for gruppe 11 (25 – 39) i slutten av denne uka (uke 25).

Les siste nytt om koronavaksineringen i Lørenskog

Vaksineplan uke 25

I uke 25 setter Lørenskog kommune til sammen 4024 vaksinedoser fordelt slik:

 •  3024 doser med Pfizervaksine (2980 av dosene er førstegangsdoser og 44 er andregangsdoser.)
 •  1000 doser Modernavaksine (613 av dosene er førstegangsdoser og 387 er andregangsdoser.).  I tillegg mottar vi 1100 doser Modernavaksine som overføres til uke 26.

Du kan ikke velge hvilken vaksinetype du får.

Vaksineplan uke 26

I uke 26 setter Lørenskog kommune til sammen 4298 vaksinedoser fordelt slik:

 •  3198 doser med Pfizervaksine (Alle dosene settes som førstegangsdoser)
 •  1100 doser Modernavaksine (Alle dosene settes som førstegangsdoser).  I tillegg mottar vi 1100 doser Modernavaksine som overføres til uke 27.

Du kan ikke velge hvilken vaksinetype du får.

Kontaktinformasjon koronavaksinering

Adresse (hvor vaksinen settes): Kulturhusgata 2 i 2. etasje på Metro Storhandel

Epost: koronavaksine@lorenskog.kommune.no (Ikke send fødselsnummer eller helseopplysninger på e-post)

Tlf: 67 49 50 37 (kl.10 - 15 hverdager). 

Hjelp oss å få vaksinert alle!

Alle som bor på en adresse i Lørenskog (folkeregistrert adresse) og er over 45 år skal nå ha fått tilbud om vaksinetime. 

Hvis punktene over gjelder deg men du ikke har fått tilbud om time, kan du bestille time selv via denne lenken.

Hvis du synes det er vanskelig å bestille time på nett eller du ikke har bank-ID, kan du ringe oss på  67 49 50 37 (kl. 10 - 15 hverdager) eller sende epost til koronavaksine@lorenskog.kommune.no

Hvis du kjenner noen som ikke har fått tilbud om vaksine og som har problemer med å bestille time selv, håper vi at du kan hjelpe dem med bestillingen.

Klikk for stort bilde     

 

Her finner du spørsmål og svar om koronavaksinasjon i Lørenskog

Når kan jeg ta vaksinen?

Det vil ta tid før det er produsert nok vaksiner til alle, og derfor vil vi i første omgang vaksinere etter en prioriteringsliste, slik at de mest utsatte får vaksinen først. 

Alle som er mellom 18 - 24 år eller 40 og eldre kan nå bestille vaksinetime selv. Du kan bestille time via denne lenken.

Så mange personer finnes det i de ulike prioriteringsgruppene i Lørenskog: 

Antall personer i hver prioriteringsgruppe
Antall personer i hver prioriteringsgruppe
Prioriteringsgruppe Antall personer
Beboere i sykehjem 212
Alder 85 år og eldre 659
Alder 75–84 år 2354
Alder 65–74 år 4375
Alder 18 - 64 år med høy risiko 1914
Alder 55–64 år med moderat risiko 1534
Alder 45–54 år med moderat risiko 1193
Alder 18–44 år med moderat risiko 1607
Alder 55–64 år 3405
Alder 45–54 år 5378
Alder 18 - 44 år 16127

Lørenskog kommune følger prioriteringen av Folkehelseinstituttet når vi bestemmer hvilke grupper som skal vaksineres.

Prioriteringsrekkefølge for koronavaksine
Prioriteringsrekkefølge for koronavaksine
Prioritering Gruppe
1 Beboere i sykehjem + utvalgte helsepersonellgrupper 1)
2 85 år og eldre
3 75–84 år
4 65–74 år. Enkelte personer med høy risiko 18–64 år 2)
5 55–64 år med moderat risiko 3)
6 45–54 år med moderat risiko 3)
7 18–44 år med moderat risiko 3)
8 55–64 år
9 45–54 år
10 18-24 år og 40-44 år
11 25-39 år

 

 1)  FHI har bestemt at utvalgt helsepersonell skal vaksineres tidlig. Det er kommunen selv som bestemmer hvilke helsepersonellgrupper som får vaksinen tidlig.  

2) Personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene vil bli vaksinert samtidig med aldersgruppen 65–74 år: 

 • organtransplantasjon 

 • immunsvikt 

 • hematologisk kreftsykdom siste fem år 

 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 

 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 

 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon 

3) Personer med disse underliggende sykdommene/tilstandene vil prioriteres for koronavaksine: 

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 

 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  

 • Diabetes  

 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)  

 • Fedme (BMI ≥ 35) 

 • Immunsvikt 

 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk) 

 • Hjerneslag 

 • Demens 

 

Hvordan får jeg beskjed om når jeg skal ta vaksinen?

Alle som er registrert med bostedsadresse i Lørenskog får en SMS når det er deres tur til å få vaksinen. 

Vi har nå åpnet for at gruppe 10 (og personer i tidligere grupper som ikke har fått tilbud om første dose enda) kan velge vaksinetime selv i hele juni og juli.

Lørenskog kommune følger prioriteringen av Folkehelseinstituttet når vi bestemmer hvilke grupper som skal vaksineres. 

Prioriteringsrekkefølge for koronavaksine
Prioriteringsrekkefølge for koronavaksine
Prioritering Gruppe
1 Beboere i sykehjem + utvalgte helsepersonellgrupper 1)
2 85 år og eldre
3 75–84 år
4 65–74 år. Enkelte personer med høy risiko 18–64 år 2)
5 55–64 år med moderat risiko 3)
6 45–54 år med moderat risiko 3)
7 18–44 år med moderat risiko 3)
8 55–64 år
9 45–54 år
10 18-24 år og 40-44 år
11 25-39 år

 

 1)  FHI har bestemt at utvalgt helsepersonell skal vaksineres tidlig. Det er kommunen selv som bestemmer hvilke helsepersonellgrupper som får vaksinen tidlig.  

2) Personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene vil bli vaksinert samtidig med aldersgruppen 65–74 år: 

 • organtransplantasjon 

 • immunsvikt 

 • hematologisk kreftsykdom siste fem år 

 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 

 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 

 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon 

3) Personer med disse underliggende sykdommene/tilstandene vil prioriteres for koronavaksine: 

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 

 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  

 • Diabetes  

 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)  

 • Fedme (BMI ≥ 35) 

 • Immunsvikt 

 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk) 

 • Hjerneslag 

 • Demens 

Hvordan bestiller jeg time til vaksinasjon?

Hvis du er mellom 18 - 24 år eller 40 - 44 år kan du bestille time selv via denne lenken. Hvis du er eldre enn 44 år men ikke har fått tilbud om første dose enda kan du også bestille via lenken over.

Når du bestiller time må du logge deg inn med bank-ID og svare på noen spørsmål om helsen din. Du vil også da få mulighet til å velge mellom tilgjengelige tidspunkt. Du kan også ringe vaksinetelefonen vår mellom kl 10 og 15 på hverdager på 67 49 50 37 hvis du ikke klarer å bestille på internett, så kan vi hjelpe deg med timebestillingen.

Selv om det ikke er din tur enda kan du registrere deg i vaksinekø. Vaksinekøen gjør det enklere for oss å se hvem som faller under risikogruppen, slik at vi kan tildele timene etter de retningslinjer vi har fått fra FHI på en bedre måte. 

Prioriteringsrekkefølge for koronavaksine
Prioriteringsrekkefølge for koronavaksine
Prioritering Gruppe
1 Beboere i sykehjem + utvalgte helsepersonellgrupper 1)
2 85 år og eldre
3 75–84 år
4 65–74 år. Enkelte personer med høy risiko 18–64 år 2)
5 55–64 år med moderat risiko 3)
6 45–54 år med moderat risiko 3)
7 18–44 år med moderat risiko 3)
8 55–64 år
9 45–54 år
10 18-24 år og 40-44 år
11 25-39 år

 

 1)  FHI har bestemt at utvalgt helsepersonell skal vaksineres tidlig. Det er kommunen selv som bestemmer hvilke helsepersonellgrupper som får vaksinen tidlig.  

2) Personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene vil bli vaksinert samtidig med aldersgruppen 65–74 år: 

 • organtransplantasjon 

 • immunsvikt 

 • hematologisk kreftsykdom siste fem år 

 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 

 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 

 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon 

3) Personer med disse underliggende sykdommene/tilstandene vil prioriteres for koronavaksine: 

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 

 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  

 • Diabetes  

 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)  

 • Fedme (BMI ≥ 35) 

 • Immunsvikt 

 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk) 

 • Hjerneslag 

 • Demens 

Hvor møter jeg opp for å ta vaksinen?

Vaksineringen av innbyggerne i Lørenskog skjer i Kulturhusgata 2 i 2. etasje på Metro Storhandel (MAXI-bygget, de tidligere lokalene til G-Sport). Lokalene er tydelig merket. 

Du kan parkere gratis i tre timer i Metro parkeringshus og Metro Storhandel uteparkering (ved Europris). Du skal ikke trekke parkeringsbillett.

Hvis du reiser kollektivt er nærmeste holdeplass Knatten. Hvis du bor på Fjellhamar har Ruter et bestillingstilbud hvor du kan bestille minibuss hjem til døra og kjøres til Lørenskog sentrum.  Dette tilbudet er åpent hverdager 09:00 - 17:00. 

Kart over innganger til Metro Storhandel og parkeringsmuligheter. - Klikk for stort bildeKart over innganger til Metro Storhandel og parkeringsmuligheter. 

Vaksineringen skjer i Kulturhusgata 2 på Metro Storhandel, i 2. etasje til venstre for inngangen. - Klikk for stort bildeVaksineringen vil skje i Kulturhusgata 2 i 2. etasje på Metro Storhandel. 

Inngang til Metro storhandel fra Lørenskog hus - Klikk for stort bildeInngang til Metro storhandel fra Lørenskog hus  

Inngang til Metro storhandel fra parkeringsplass bak Metro - Klikk for stort bildeInngang til Metro storhandel fra parkeringsplass bak Metro  

Inngang til Metro storhandel fra parkeringshuset - Klikk for stort bildeInngang til Metro storhandel fra parkeringshuset 

Bildet viser inngangen til vaksinesenteret - Klikk for stort bildeUtenfor lokalene hvor vaksinen settes   

 

Hva skjer under selve vaksinasjonen?

Møt opp på vaksinesenteret fem minutter før avtalt time. Ha på deg munnbind og meld deg i resepsjonen når du kommer. Ha på deg noe som gjør det lett å komme til overarmen din.

Hvis du har luftveissymptomer og/eller føler deg litt syk, skal du utsette timen, selv om symptomene er milde. Ring vaksinetelefonen på 67 49 50 37 for å få ny time.

Behov for tilrettelegging under vaksineringen

Noen personer kan trenge en ekstra håndsrekning når de kommer for å få sin koronavaksine.

Dette kan gjelde de som bruker rullestol (eller andre hjelpemidler) har nedsatt syn eller hørsel, er spesielt engstelig, har hukommelsesvansker eller andre vansker osv.

Når du bestiller timen din, på telefon eller i helseboka, kan det noteres spesielle behov.
Du kan også si i fra når du ankommer vaksinesenteret slik at du kan få den hjelpen du trenger videre.
Vi vil så langt det er mulig, forsøke å finne løsninger som gjør at du skal føle deg trygg og ivaretatt.

Personer som trenger å ha med seg egen ledsager, er selvfølgelig velkomne til det.

Kan jeg flytte vaksinetimen?

Hvis du ikke kan komme til tidspunktet som er satt opp for vaksinering, kan du kontakte oss for å få en ny time. Ring oss på telefon 67 49 50 37 (hverdager 10.00 – 15.00). 

Du kan bare flytte timen til et senere tidspunkt, ikke tidligere.

Hva hvis jeg skal flytte/studere et annet sted og ikke kan være i Lørenskog når dose 2 skal settes?

Ring oss på telefon 67 49 50 37 (hverdager 10.00 – 15.00) for å sette opp dose 1. Du må også ta kontakt med den kommunen du flytter til for å få satt dose 2 der. Det beste er å følge hele vaksineforløpet i samme kommune, men hvis ikke det er mulig er det ønskelig at dose 1 gis i kommunen man er folkeregistrert.

 

Jeg har fastlege i Lørenskog, men bor i annen kommune

Lørenskog kommune har som resten av kommunene på Nedre Romerike, besluttet å tilby koronavaksine til alle pasientene på kommunens fastlegelister med underliggende sykdommer, uavhengig av bosted. Det betyr at hvis du har fastlege i Lørenskog og du har en underliggende sykdom som gjør at du skal prioriteres for vaksine kan du få koronavaksine her, selv om du bor i en annen kommune.

Jeg bor i Lørenskog, men har fastlege i annen kommune

Dersom du har en underliggende sykdom som gir deg prioritet i vaksinekøen, og har fastlege i en kommune på Nedre Romerike eller i Oslo, vil du få tilbud om vaksine der.

Hvis du ikke har noen underliggende sykdommer vil du bli vaksinert av oss når vi kommer til ditt alderstrinn. Du får SMS fra oss når vi har satt opp time til deg.

Hvis du har underliggende sykdom og har fastlege i en kommune utenfor Nedre Romerike og Oslo, bør du sjekke kommunens nettsider for å sikre deg at de vaksinerer gjestepasienter (pasienter på fastlegelistene i kommunen, men som bor i annen kommune). Dersom de ikke gjør det og du har en underliggende sykdom som gjør at du skal prioriteres for vaksine tidligere enn alderen din skulle tilsi og som du uansett får tilbud om hos oss, bør du be din fastlege om at det blir sendt oss informasjon om risikogruppe. Denne informasjonen ønsker vi sendt som PLO i journalsystemet til «Smittevern Lørenskog», eventuelt kan den sendes inn via et digitalt skjema vi har utviklet. Be fastlegen ta kontakt med Astrid Østergaard Hornstuen for tilgang til skjemaet.

 

Hvis jeg har hatt korona, skal jeg da ta vaksinen?

Dersom du har hatt korona, holder det at du tar en dose koronavaksine. Denne skal tas minst tre måneder etter gjennomgått sykdom. Dersom du har hatt korona og fått en dose koronavaksine, bes du ta kontakt med vaksinetelefonen, telefon 67 49 50 37.

Skal barn ta koronavaksine?

For barn og unge er risikoen for alvorlig koronasykdom lav, selv ved kronisk underliggende sykdom.

Ungdom med høy risiko for alvorlig sykdom tilbys likevel vaksinering med BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 16 år. Dette er først og fremst ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer merket med * i prioriteringslisten i denne artikkelen. Andre tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt.

Kan jeg vaksinere meg hvis jeg sitter i karantene?

Hvis du er i karantene har du økt risiko for å være smittet med Covid-19, og du anbefales derfor å vente med vaksinasjon inntil karantenen er fullført. Du behøver ikke å teste deg for korona før vaksinasjon så lenge du ikke utvikler symptomer på covid-19. 

Kan jeg vaksinere meg hvis jeg er forkjølet?

Selv om det ikke er farlig å ta vaksine ved forkjølelse, skal personer med slike symptomer holde seg hjemme og ikke møte opp til vaksinasjon.  

Kan jeg vaksinere meg hvis jeg er gravid eller ammer?

Det er hittil lite erfaring med vaksinasjon av gravide og ammende. Det er derfor foreløpig ingen generell anbefaling om vaksinering av gravide. Tilgjengelige data tyder ikke på at vaksinasjon er skadelig for den gravide eller fosteret.  

Vaksinering av gravide som har risiko for alvorlig sykdom på grunn av annen sykdom bør vurderes individuelt av lege.  

Det er ikke kjent risiko for overgang i morsmelk for ikke-levende vaksiner som mRNA-vaksiner og virusvektorvaksiner, selv om vaksinene ikke er testet på ammende. For de fleste vaksiner foreligger det lite dokumentasjon om overgang til morsmelk. Det er imidlertid svært vanskelig å tenke seg at små mengder vaksine i morsmelken skulle kunne skade barnet på noen måte. 

Ammende som er prioritert for vaksine på grunn av annen sykdom eller yrkessituasjon kan vaksineres. 

Kan jeg vaksinere meg hvis jeg bruker antikoagulasjon eller platehemmere

Platehemmere (acetylsalisylsyre, klopidogrel, prasugrel, tikagrelor): Kan vaksineres.

Direktevirkende orale antikoagulasjonsmidler, DOAK (apixaban, dabigatran, edoksaban, rivaroksaban): Kan vaksineres. Hvis mulig kan DOAK tas like etter at du har fått vaksinen.

Warfarin: Kan vaksineres dersom INR er under 3.5. Det er ikke nødvendig å måle INR rett før vaksinasjon dersom nivået har vært stabilt de siste gangene du har tatt kontroll. Om det har vært ustabilt, anbefales en kontroll hos fastlege to dager før vaksinering. Måles INR til over 3.5, så gi oss beskjed.

Sykdom: Har du en sykdom du mottar behandling for, bør vaksinering avklares med behandlende lege på forhånd.

Innbyggere som er tilknyttet bo- og omsorgstjenesten

Innbyggere som er tilknyttet bo- og omsorgstjenesten i kommunen over 18 år får vaksine på vaksinesenteret. I likhet med andre innbyggere i risikogruppene, blir de kontaktet av kommunen når det er deres tur til å ta vaksine. De følger alderspuljene for vaksinering.

De som ønsker det kan ha med ledsager. Den enkelte avtaler det direkte med bo- og omsorgstjenesten de er tilknyttet.

Registrering av helsepersonell

Lørenskog kommune har anledning til å benytte 20 % av koronavaksinedosene som kommer fra FHI til helsepersonell. Vi gir ut tilbud om vaksine etter en nasjonal prioriteringsmatrise der vi vurderer helsepersonell etter hvor kritiske de er for å opprettholde essensielle helsetjenester og hvor utsatt de er for koronasmitte. Også helsepersonell som ikke er kommunalt ansatt har anledning å få vaksine i Lørenskog.

Helsepersonell registrerer seg på denne linken. Man logger inn ved å bruke ID-porten slik at hver enkelt helsearbeider må registrere seg selv.

Når får jeg koronavaksinen?

Vi gir ut vaksinetilbud etter hvor mange vaksiner kommunen mottar. Vi har ikke mulighet til å påvirke antall vaksiner vi får fra FHI, og tilbud om vaksiner til helsepersonell kan komme på svært kort varsel. Når det blir anledning for deg å bestille time til koronavaksinering, vil du få en SMS av kommunen. Du har da 24 timer til å bestille time.

For å få mest mulig effektiv vaksinasjon, gir vi ut tilbud til flere helsepersonell enn det er vaksiner. Hvis du venter med å respondere på SMS’en kan du oppleve at det ikke er tilgjengelige timer selv om du har fått en invitasjon til å bestille time.

Kritiske personer som utfører pleie- og omsorgsoppgaver i pasientens eget hjem

Hvis du ikke er ansatt i helse- og omsorgstjenesten men likevel utfører pleie- og omsorgsoppgaver i pasient/brukers eget hjem, og du har spesialkompetanse tilsvarende helsepersonell som er kritisk vanskelige å erstatte, kan du bli prioritert for vaksiner. Kontakt Vaksinetelefonen 67 49 50 37 (hverdager 10:00 – 15:00). Der vil du bli vurdert av lege om du faller inn under denne ordningen.

Dette gjelder kun hvis du utfører pleie- og omsorgsoppgaver for personer med alvorlige tilstander som krever spesialkompetanse og din funksjon derfor er kritisk vanskelige å erstatte. Dette kan inkludere foreldre, andre familiemedlemmer (lønnet eller ulønnet) eller brukerstyrt personlig assistent (BPA).

 

Hvordan kan jeg vite av vaksinen er trygg?

De ulike koronavaksinene gjennomgår et omfattende testopplegg før de blir godkjent. Flere titusener av personer deltar i testingen. Selv om vaksinene har kommet raskere ut i markedet enn det som er vanlig, er det de samme reglene for godkjenning som gjelder. 

Legemiddelverket følger tett alle vaksinene som settes i Norge, særlig med tanke på å avdekke bivirkninger. 

Denne filmen fra Legemiddelverket forteller mer om test og godkjenning. 

 

Hvilke bivirkninger har vaksinen?

Alle vaksiner kan ha bivirkninger, de fleste milde og forbigående.  
Det ser ut som om det er flere som har mer ubehag lokalt med rødhet, varme og smerter, enn det som er vanlig ved for eksempel influensavaksiner. Pfizer/BioNTech vaksinen dyrkes ikke på eggeplomme, så eggeallergi vil ikke vært et problem med denne vaksinen.  

Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger.  

Etter vaksinasjon – være hjemme eller testes ved symptomer?     

Man kan reagere på vaksinen inntil tre dager etter vaksinasjon, så hvordan skal man håndtere potensielle symptom etter vaksinasjon?  

Symptomer etter vaksinasjon
Symptomer etter vaksinasjon
Symptom  Tiltak 
Symptom som er typiske vaksinasjonsbivirkninger:  Feber, hodepine, trøtthet, verk i muskler eller ledd Holde seg hjemme til man er feberfri og har bedre allmenntilstand  Hvis symptom varer over 48 timer, vurdere eventuell testing for koronavirus 
Symptom som ikke er typisk for vaksinasjonsbivirkning:    Hoste, sår hals, rinnende nese, tungpusthet, mistet smak/luktesansen    Holde seg hjemme og testes for koronavirus 


Vaksinene kan gi bivirkninger hos mange av de vaksinerte, men de er stort sett milde/moderate og kortvarige. 

Mer informasjon om koronavaksinene:

Etter at vaksinene er tatt i bruk, overvåker Legemiddelverket sammen med Folkehelseinstituttet om det dukker opp uventede bivirkninger. Det er også et utstrakt internasjonalt samarbeid med de andre landene som tar i bruk de samme vaksinene. I tillegg blir vaksineprodusentene pålagt å gjøre nye systematiske sikkerhetsstudier.

Hva gjør jeg hvis jeg får bivirkninger av vaksinen?

Hvis du opplever bivirkninger etter å ha ta vaksinen ønsker vi at du melder det til Legemiddelverket. Du finner mer informasjon om hvordan du melder bivirkninger på denne siden.

Hvis du opplever alvorlige eller uventede bivirkninger etter koronavaksine må du kontakte fastlegen din eller legevakta.

 

Hvorfor skal jeg ta koronavaksinen?

Vaksinen lager antistoffer som gjør at du har mye mindre risiko for å bli smittet av korona. Det er dessuten viktig å tenke på at du ved å ta vaksinen, også beskytter de rundt deg fra å få korona. Det er først når mange nok personer har tatt vaksinen og samfunnet har oppnådd flokkimmunitet at koronapandemien kan sies å være over. 

Redusert helsetilstand og kronisk sykdom er en viktig grunn til å ta vaksinen. Dersom du er i tvil, kontakt fastlegen din. 

Hvilken vaksine får jeg?

For tiden vaksinerer vi med vaksinene fra Pfizer og Moderna. Frem til uke 10 ga vi også vaksinen fra AstraZeneca til helsepersonell og personer med underliggende sykdommer under 64 år. Flere vaksiner som inngår i avtalen som Norge har med EU vil komme etter hvert som disse blir godkjent og at Norge velger å ta de forskjellige i bruk. 

Du kan ikke velge hvilken vaksine du får på vaksinesenteret.

Pfizer

Pfizervaksinen var den første som ble tatt i bruk i Norge, og den har vist seg å ha en effekt på 95 prosent etter to doser. Uttestingen av vaksinen har vist at den har god effekt og bedre effekt på eldre enn det som ofte er vanlig for vaksiner.  Denne vaksinen gis i to doser med tolv ukers mellomrom. 

Vaksinen inneholder oppskriften (budbringer-RNA) på de typiske piggene på koronaviruset. Det gjør at kroppen lager ufarlige kopier av disse piggene som immunforsvaret kan trene seg på. Sånn lærer kroppen seg å kjenne igjen og forsvare seg mot ekte koronavirus hvis man senere blir smittet. Budbringer-RNA fra vaksinen blir raskt brutt ned av kroppen uten å påvirke arvestoffet.

Vaksinen inneholder ikke levende virus og gir ikke koronainfeksjon. Koronavaksinen virker forebyggende. Den kan ikke kurere koronasykdom en allerede har fått.

Les mer om vaksinen fra Pfizer

Moderna

Vaksinen fra Moderna er samme type vaksine som Pfizer og virker på samme måte. Den har vist å ha en effekt på 94%, og gis med tolv ukers mellomrom.

Les mer om vaksinen fra Moderna

AstraZeneca

Vi vaksinerte med AstraZeneca frem til uke 10, men vaksinen ble satt på pause da noen yngre personer fikk blodpropp og blødninger etter at de fikk AstraZeneca-vaksinen. Myndighetene har bestemt at Norge ikke lenger skal bruke AstraZeneca.

De som bare fikk en dose AstraZeneca før den ble satt på vent vil få tilbud om Pfizer eller Moderna som dose 2.

Les mer om vaksinen fra AstraZeneca.

 

 

 

Hva skjer med doser som blir til overs?

Vi kaster ingen vaksinedoser. 

Hvis vi får doser til overs på slutten av dagen ringer vi nedover på våre lister for å finne personer som kan vaksineres på kort varsel. Da følger vi prioriteringsrekkefølgen fra FHI, det vil si at de som ringes opp er personer fra samme gruppe som vaksineres for øyeblikket.

Hvordan vet kommunen at jeg er i risikogruppen?

Fastlegene skal kartlegge hvem som er i risikogruppen og gir kommunen beskjed om det. Du blir kontaktet når du kan bestille time til vaksinasjon. 

Hva koster det å ta koronavaksinen?

Vaksinasjon mot covid-19 er gratis. 

Hvis du blir kontaktet av noen som tilbyr koronavaksine mot betaling er dette et svindelforsøk.

Hvordan vet jeg at innkallingen fra dere ikke er et svindelforsøk?

Vi sender deg en SMS når det er din tur til å vaksineres. I bunnen av meldingen er det en link til Helseboka, hvor du logger inn med bankID og registrerer dine helseopplysninger. Denne linken er forskjellig for hver enkelt person, men den begynner alltid med https://helseboka.app/ . Hvis linken peker til en annen side enn dette er den ikke fra oss.

Hvis du er usikker bør du ringe oss på 67 49 50 37 (kl. 10 - 15 hverdager) eller sende epost til koronavaksine@lorenskog.kommune.no.

 

 

Lenker til mer informasjon

Vaksinasjonsprogrammet på fhi.no 

Sju av ti er positive til koronavaksine (fhi.no) 

Prioritering av vaksine (fhi.no)