Oppmøte og barnetogenes rute - 17. mai 2023

Transport til Rådhusparken

Vi oppfordrer alle til å gå eller benytte offentlig transport til Rådhusparken denne dagen.

Det er mulig å slippe av og benytte parkeringsplassene på Metro Senter 17. mai etter gjeldende satser for parkering.

Det vil være begrenset mulighet for å kjøre bil til Kjenn-området på morgenen/formiddagen 17. mai.

Parkeringsplassene ved Kjenn skole/folkebadet/rådhuset er stengt for alminnelig parkering denne dagen. 

Les mer om trafikk og parkering 17. mai her.

Tidsplan barnetog og arrangement i Rådhusparken 

Arrangement i Rådhusparken

  • 09.30 – 10.00 Oppstilling i Rådhusparken 
  • 10.00 – Arrangement i Rådhusparken starter 
  • 10.30 – Arrangementet i rådhusparken avsluttes og barnetogene marsjerer til sine skoler 

Vi oppfordrer alle elever med familie til å delta på de lokale 17. mai-arrangementene på skolene etter fellesarrangementet i Rådhusparken!

Barnetogenes rute

Fjellhamar og Luhr skole

Rute:
Elveveien, Nordahl Griegs vei og Haneborgveien. Luhr går Skogblomstveien og Fjellhamar marsjerer Fjellhamarveien og Marcus Thranes vei.

Fjellhamar og Luhr skoles rute. Ruten er beskrevet i brødteksten i artikkelen. - Klikk for stort bildeBarnetogets rute nord

Åsen, Finstad, Benterud, Rasta, Friskolen og Steinerskolen

Ruten går: 
Hasselveien, Kjennveien, Solheimsveien og Nordliveien 

Friskolen går Gamleveien mot Rasta senter

Steinerskolen går Bjørndalsveien, Falkeveien, Ørneveien og Kantarellveien

Rasta bryter av inn Bjørndalsveien

Benterud, Finstad og Åsen fortsetter Gamleveien. Benterud bryter av inn Tunveien

Finstad bryter av Losbyveien, Finstadrabben

Åsen bryter av Løkenåsveien, Nordlifaret

Kart over Barnetogets rute sør. Ruten er beskrevet i brødteksten i artikkelen. - Klikk for stort bildeBarnetogets rute sør

Solheim skole

Ruten går: 
Hasselveien, Kjennveien, Symreveien, Tyriveien, Skårerveien, Mailandveien

Kart som viser barnetogets rute Solheim skole. Ruten er beskrevet i brødteksten i artikkelen. - Klikk for stort bildeBarnetogets rute Solheim skole

Skolenes oppstilling i Rådhusparken

Kartutsnittet under viser hvor skolene og korpsene skal stille opp i Rådhusparken 17. mai. Vi anbefaler oppmøte fra klokken 09.30. Fellesarrangementet starter klokken 10.00.

Kart som viser oppstilling av barneskoler og korps i rådhusparken - Klikk for stort bilde