Beredskap i Lørenskog kommune

Daglig ledelse av den kommunale beredskapen ligger hos beredskapskoordinatoren, som er i staben til Styring og virksomhetsutvikling. Dette innebærer samordning av det kommunale beredskapsarbeidet i form av ulike beredskapsplaner, øvelser og kontakt med overordnede beredskapsmyndigheter.

Beredskapskoordinatoren arbeider for en best mulig beredskap med formål å sikre at kommunen er i stand til å møte eventuelle kriser, og arbeide seg gjennom disse med minst mulig konsekvenser for lokalsamfunnet.