Kommunevåpenet

kommunevåpen - Klikk for stort bildeLørenskog kommunes våpen er tegnet av Carsten Lien og godkjent ved kronprinsregentens resolusjon 26. juli 1957. 

I gammel tid utviklet tømmerdrift og sagbruksvirksomhet seg til en hovednæring for Lørenskog, og i denne sammenheng var sagbrukenene, med vasshjul som drivkraft, det primære. På denne bakgrunn ble vasshjulet valgt som motiv for kommunevåpenet, og et vasshjul ved Losby er fortsatt holdt ved like til minne om sagbruksdriften. Men vasshjulet kan også stå for en moderne forstadskommune med sterk industrireising.

Lørenskog kommune har alle rettigheter til kommunevåpenet. Våpenets fasong, størrelsesforhold eller farger skal ikke endres. En slik endring er å anse som et brudd på opphavsretten. Bildene skal ikke benyttes til profilering av ikke-kommunal aktivitet.

"Vasshjul" skal forøvrig oppfattes som synonymt med det vanlige heraldiske "møllehjul".

Fargekombinasjonen er rødt hjul på gull bakgrunn. Når kommunevåpenet brukes i sort/hvitt, er våpenet hvitt på grå bakgrunn.