Varsling i Lørenskog kommune

Lørenskog kommune skal være en åpen organisasjon som fremmer kommunens omdømme og inngir tillit blant innbyggere og andre som kommer i kontakt med kommunen.

Lørenskog kommune ønsker at ansatte og andre (for eksempel innbyggere, leverandører, kunder og samarbeidspartnere) skal varsle om kritikkverdige forhold som de blir kjent med.

De ansatte i kommunen skal føle en trygghet i sitt ansettelsesforhold og oppleve å bli tatt på alvor ved varsling om kritikkverdige forhold.

Lørenskog kommune har vedtatt varslingsrutiner som skal legge til rette for at kommunen mottar informasjon om kritikkverdige forhold og at denne informasjonen blir behandlet på en måte som fører til nødvendig endring av forhold som varselet gjelder.

Varslingsrutinene ble vedtatt av administrasjonsutvalget i januar 2008, og reviderte rutiner ble vedtatt i april 2018. 

Varslingsordningen kommer ikke i stedet for kommunens klageordninger. Ordningen er et supplement, og en ordning som gir ansatte og eksterne mulighet til å rapportere om kritikkverdige forhold i kommunen, også til ekstern instans (Romerike revisjon IKS).
Se varslingsrutinene for mer informasjon om hva som defineres som kritikkverdige forhold.

Spørsmål knyttet til rutinene eller varsling kan rettes til direktør for styring og virksomhetsutvikling eller kommuneadvokaten.

Rutiner og varslingsskjema

Varslingsplakat (PDF, 128 kB)

Varslingsrutiner for Lørenskog kommune (PDF, 128 kB)

Skjema for varsling av kritikkverdige forhold (DOCX, 56 kB)