Vennskapskommuner

Lørenskog har i likhet med mange andre norske kommuner vennskapskommuner i de andre nordiske land og selvstyrende områder.

Historisk bakgrunn

Ordningen med vennskapskommuner har historiske årsaker: Under den annen verdenskrig ble det satt i gang ulike typer hjelpeaksjoner mellom de nordiske landene, og dette ga grobunn for en rask fremvekst av systemet med vennskapskommuner da freden kom. I den første tiden etter krigen ble det utvekslet matvarer, klær og industriprodukter.
Mange norske barn var på lange besøk i danske hjem i vennskapskommunene etter krigen, slik at de skulle få mulighet til å komme seg etter lang tid med feil- og underernæring.

Lørenskog har tre nordiske vennskapskommuner og en tysk:

Finland: Järvenpää kommune
Sverige: Täby kommune
Danmark: Rødovre kommune
Tyskland: Garching

Lørenskog har oppkalt gater/parker etter alle vennskapskommunene våre. Täby vei og Rødovre vei ligger på Nordbyhagen ved Ahus, Garchinggata knytter sammen Skårersletta og Nordliveien, mens Järvenpääparken kommer på Skårer Vest ved Triaden.