Slik styres Lørenskog

Lørenskog kommune er en politisk styrt organisasjon. Det vil si at det er politikerne som tar de overordnede beslutningene. Administrasjonen står for den daglige driften av kommunen og gjennomfører det som politikerne har bestemt.

Politisk styring

I Lørenskog velger innbyggerne representanter til kommunestyret. Kommunestyret har 47 representanter, og består i valgperioden 2023-2027 av 11 ulike partier:

 • Arbeiderpartiet
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Konservativt
 • Kristelig Folkeparti
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • Partiet Sentrum
 • SV - Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

Kommunen styres etter formannskapsmodellen, og kommunestyret er den øverste politiske myndigheten. Kommunestyret ledes av ordføreren.

I tillegg til kommunestyret har vi mange andre politiske organer som har ulike ansvarsområder. Under ser du organisasjonskartet for den politiske organiseringen. Antall medlemmer i hvert utvalg står under navnet på utvalget.  
 

Politisk organisasjonskart - Klikk for stort bildePolitisk organisering

  

 

Les mer om de ulike politiske utvalgene og politikerne her.

Administrativ styring 

I en kommune er det ikke nok med politikere. Kommunen må ha en administrasjon som passer på at det som er bestemt i kommunestyret faktisk skjer. Den øverste lederen for administrasjonen er kommunedirektøren. Kommunedirektøren skal passe på at det kommunestyret bestemmer blir gjennomført, og han eller hun har ansvaret for den daglige driften av kommunen.  

Under ser du organisasjonskartet som viser hvordan administrasjonen i Lørenskog er organisert.

 

 

 

Her finner du kontaktinformasjon til administrasjonen.