Høringer

Forslag til revisjon av forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg legges ut til offentlig gjennomsyn, etter vedtak i Lørenskogs kommunestyre den 26. oktober 2022.  

Kommunestyret i Lørenskog kommune har vedtatt å legge forslag til endring av kommunens lokale forskrift om politivedtekt ut på høring.

Forslag til ny forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket i Lørenskog kommune legges ut til offentlig gjennomsyn, etter vedtak i Lørenskogs kommunestyre den 22. juni.2022.  

Forslag til ny forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Lørenskog kommune legges ut til offentlig gjennomsyn, etter vedtak i Lørenskogs kommunestyre den 22. juni 2022.