Høringer

Forslag til Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Lørenskog kommune legges ut til offentlig gjennomsyn, etter vedtak i kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget 9. juni 2022. Frist for å gi uttalelse er 1. september 2022.

Kommunestyret i Lørenskog kommune har vedtatt å legge forslag til endring av kommunens lokale forskrift om politivedtekt ut på høring.

Forslag til revisjon av forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lørenskog kommune legges ut til offentlig gjennomsyn, etter vedtak i Lørenskogs kommunestyre den 22. juni 2022.  

Forslag til ny forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket i Lørenskog kommune legges ut til offentlig gjennomsyn, etter vedtak i Lørenskogs kommunestyre den 22. juni.2022.  

Forslag til ny forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Lørenskog kommune legges ut til offentlig gjennomsyn, etter vedtak i Lørenskogs kommunestyre den 22. juni 2022.  

Kommunestyret i Lørenskog kommune har vedtatt å legge forslag til endring av kommunens lokale forskrift om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk ut på høring.