Helse og mestring

Helse og mestring i oppveksten legger grunnlaget for livskvalitet og god psykisk og fysisk helse i voksen alder.

Rommet for helse og mestring henger tett sammen med de andre rommene i huset; trygghet og tilhørighet, meningsfull fritid og lek, læring og utdanning og er avgjørende for å gi barn og unge arenaer, verktøy og fellesskap som fremmer helse, mestring og livskvalitet.

Bekjemping av ensomhet og utenforskap er særlig viktig. Dette kan forebygges helt fra spedbarnsalderen av. Barnehagene og skolene er derfor våre viktigste arenaer for å fremme en god psykisk helse.

Lørenskog kommune har en større andel ungdomsskoleelever med psykiske plager enn landsnivået. Dette påvirker muligheten for å klare å stå i et utdanningsløp, og på sikt en jobb. Medvirkning fra de unge og et tett samarbeid mellom skolene og hjelpetjenestene skal sikre tidlig og riktig hjelp. I strategien for helse, omsorg og mestring pekes det på at alle ønsker å leve gode liv som de mestrer selv, og at det er den enkelte som selv må avgjøre hva god livskvalitet er.

Klikk på feltet under for å lese hele historien