Trygghet og tilhørighet

Illustrasjon av en familie med teksten "Trygghet og tilhørighet" - Klikk for stort bilde

Barn og unge trenger omsorg, beskyttelse og trygg tilknytning til omsorgspersoner for sunn utvikling. Tilhørighet er viktig for alle barn og unge i Lørenskog, enten det er i familien, nabolaget, barnehagen, skolen eller på fritidsarenaer.

Lørenskog kommune vokser, og dette påvirker barn og unges oppvekstmiljøer. Endringer i skoleklasser og på fritidsarenaer skaper utfordringer for tilhørighet og fellesskap. Vi må være kreative og finne nye måter å sikre trygghet og tilhørighet for alle barn og unge i Lørenskog.

Foreldrene er avgjørende for barn og unges oppvekst gjennom hvordan de utøver sitt foreldreskap. Faktorer som foreldreferdigheter, omsorgsevne, helse, arbeid, økonomi og bosituasjon påvirker barn og unges oppvekst. Derfor er det er viktig å gi foreldrestøtte som styrker foreldres ferdigheter og omsorgsevne i ulike situasjoner.

I Lørenskog er det en økning av familier som bor trangt og lever i vedvarende lavinntekt. Dette gjelder spesielt nyankomne flyktninger, familier med kort botid i Norge og familier med minoritetsbakgrunn. Barn i disse familiene har begrenset deltakelse i fritidsaktiviteter, færre materielle goder og er mer eksponert for risiko for kriminell rekruttering. Derfor er det viktig at barn og unge opplever inkludering i trygge miljøer.

Bilde av dukkehus med ballonger - Klikk for stort bildeJente (7) ble overrasket av klassevenninne med gaver og sang på bursdagen sin. Lørenskog kommune
Klikk på feltet under for å lese hele historien.