Benterud skole, utvidelse

Lørenskog kommune skal utvide Benterud skole. Barneskolen har i dag i underkant av 400 elever fordelt på to paralleller per trinn (1.-7. trinn), og den skal utvides til fire paralleller per trinn. Den spesialpedagogiske basen på skolen, som i dag har plass til fire elever, skal også utvides, slik at det blir plass til 20 elever med særskilte behov. Antall ansatte på skolen vil øke fra cirka 50 til cirka 115 personer, inkludert skolehelsetjenesten som får lokaler på skolen. Til sammen vil utvidelsen av skolebygget utgjøre cirka 5100 m².

Illustrasjonsbilde av Benterud skole - Klikk for stort bilde

I tillegg til å utvide skolebygget skal vi bygge en ny flerbrukshall med håndballstørrelse, på cirka 2100 m². Under flerbrukshallen blir det en parkeringskjeller med plass til cirka 40 biler.

 

Uteområdene skal oppgraderes med blant annet nye lekeapparater, akebakke, sykkelparkeringsplasser og beplantning. I dag går det en gang- og sykkelvei gjennom skoleområdet i vest, fra undergang ved Gamleveien ned mot turområdet ved Finstadbekken. Denne skal flyttes ut mot tomtegrensen slik at skolebarna får utvidet lekeareal. 

På dagtid skal skolebygget, flerbrukshallen og uteområdet brukes til undervisning, men utenom skoletid skal lokalene og området brukes til ulike fritidsaktiviteter og av beboerne i området.

 

Les mer om Benterud skole på skolens egne nettsider.