Slik bygger vi Lørenskog

Lørenskog er en av de raskest voksende kommuner i Norge. Med flere innbyggere følger også et behov for flere barnehageplasser, skoleplasser, omsorgsboliger og infrastruktur. Her finner du de fleste av Lørenskog kommunes store bygge- og utviklingsprosjekter. Du kan også gå inn på det enkelte prosjekt via kartet som ligger nederst på siden.

Byggeprosjekter i Lørenskog - Klikk for stort bilde

Kommunen har satt seg ambisiøse miljømål. Som én av de første kommunene i landet stiller vi krav til at alle våre bygge- og anleggsprosjekter skal dokumentere klimagassutslipp. Temaplan for klima og energi 2017-2026 fastsetter at kommunen skal bygge klimanøytralt, at det vi bygger skal ha lang levetid og at vi skal bruke miljøvennlige materialer.

Vi har utarbeidet en klimaveileder for bygge- og anleggsprosjekter (PDF, 2 MB) som skal hjelpe oss med å nå disse målene. 

Kart over kommunens bygg- og anleggsprosjekter

Oversikt over godkjente gravearbeider på kommunale veier.

Bygg- og anleggsprosjekter som er ferdige