Nytt og større kjøkken på Lørenskog sykehjem

Vi moderniserer og oppgraderer hovedkjøkkenet og to avdelingskjøkken på Lørenskog sykehjem. Hovedkjøkkenet som er fra sykehjemmet ble tatt i bruk i 1989, er umoderne, har dårlig ventilasjon og gammelt utstyr. Det tilfredsstiller heller ikke dagens krav til trygg matproduksjon og et godt fysisk arbeidsmiljø. Kjøkkenet vil etter oppgraderingen kunne levere inntil 350 varme og kalde måltider syv dager i uken. 

Hovedkjøkkenet på sykehjemmet serverer varme og kalde måltider til sykehjemmets egne beboere i Gamleveien 104 og ved avdeling Finstad/Losby beboere ved Rolvsrudhjemmet og Dovre bo - og servicesenter. 

Tiltaket gjør at hovedkjøkkenet i samarbeid med avdelingene kan effektivisere driften og samtidig legge om produksjonen til prinsippet «kok/server» som innebærer at maten lages og blir holdt varm til den skal serveres. I dag kjøles noe av maten raskt ned og pakkes i vakuum før den sendes ut til mottakerne for oppvarming, mens noen av måltidene serveres varme direkte. 

Sykehjemmets livssynsnøytrale seremonirom som ligger ved siden av kjøkkenet, skal vi også pusse opp. Her skal vi montere nytt ventilasjonsanlegg, etablere ny universell utformet adkomst og et nytt handikaptoalett.

Mens hovedkjøkkenet bygges om skal maten produseres i sykehjemmets kantine, på de ulike avdelingenes kjøkken og på kafeen ved Dovre bo - og servicesenter. Det livssynsnøytrale rommet vil måtte stenge midlertidig, under byggetiden.  

Tidsplan

  • November 2023: Kommunestyret vedtok at prosjektet skal gjennomføres.
  • Februar 2024: Ombygging avdelingskjøkken
  • Mars 2024: Byggestart hovedkjøkken og tilhørende arealer
  • August 2024: Ombyggingsarbeidene er ferdige.
  •  

Relevante dokumenter

Lørenskog sykehjem - kjøkkenløsning- Vedtak kommunestyret

 

Kontaktinformasjon

Tore Fredriksen
Prosjektleder
Telefon: 40 02 75 54
E-post: torfre@lorenskog.kommune.no