Fjellhamarveien barnehage

I august 2023 åpnet Fjellhamarveien barnehage som holder til i de gamle lokalene til Fjellhamar, skole med fem avdelinger. Nå skal vi utvide barnehagen med 3-4 avdelinger til. Disse ligger i direkte tilknytning til arealene som allerede er tatt i bruk og vil gi en fin helhet og sammenhengende utnyttelse av lokalene. Arbeidene med å bygge om lokalene starter i januar 2024 og allerede til høsten skal de nye avdelingene tas i bruk. 

Uteområde til Gamle Fjellhamar skole barnehage. Barn som leker, sykler, klatrer og løper. Voksne som passer på. Lekeapparater, beplantning og benker. - Klikk for stort bildeIllustrasjon av deler av uteområdet til de store barna i barnehagen. Til venstre i bildet skimter du den gamle lærerboligen hvor det er småbarnsavdelinger. Lørenskog kommune, Asplan Viak.

Fjellhamarveien barnehage er en grønn og romslig barnehage med store og gode rom og et attraktivt uteområde. De fleste lekeapparatene og møblene i barnehagen er pusset opp og gjenbruk. Her har vi lagt stor vekt på ombruk, gjenbruk og resirkulering. Opprinnelig inventar og utstyr fra den gamle skolen og fra andre kommunale bygg er satt i stand og gjenbrukt. 

Tegning som viser hvilke lokaler som bygges om til barnehage. Blå markering for andre byggetrinn, rosa markering for første byggetrinn. - Klikk for stort bildeTegning som viser hvilke lokaler som bygges om til barnehage. Rosa markering for første byggetrinn, blå markering for andre byggetrinn.

Stort og fint uteområde

Uteområdet som vender mot Rikard Nordraaks vei skal oppgraderes og tilpasses barnehagebarna. Lekeapparater, amfi, beplantning og solskjerming skal gjøre den gamle skolegården til et oversiktlig og innbydende uteområde for små og store. Deler av områdene som er asfaltert skal få gress og grus, slik at barna får et mer variert lekeområde med ulike aktiviteter. 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål

 

Profilbilde av prosjektleder Heidi Gilje - Klikk for stort bilde

Heidi Gilje
Prosjektleder
Telefon: 47 26 23 68
E-post: heigil@lorenskog.kommune.no

Profilbilde av barnehagesjef Signy Fredriksen - Klikk for stort bilde

Signy Fredriksen
Barnehagesjef
Telefon: 67 93 41 62
E-post: sfr@lorenskog.kommune.no