Fjellhamarveien barnehage

Lørenskog kommune bygger om deler av den gamle barneskolen på Fjellhamar til barnehage. Her blir plass til rundt 100 barn i alderen 1-6 år fordelt på fem avdelinger. Sentralt plassert på Fjellhamar får vi en grønn og romslig barnehage med store og gode rom både innendørs og utendørs. Barnehagen tas i bruk høsten 2023.

Uteområde til Gamle Fjellhamar skole barnehage. Barn som leker, sykler, klatrer og løper. Voksne som passer på. Lekeapparater, beplantning og benker. - Klikk for stort bildeIllustrasjon av uteområdet til de store barna i barnehagen. Til venstre i bildet skimter du den gamle lærerboligen hvor småbarnsavdelingene skal være. Paviljongen hvor storbarnsavdelingene skal være er ikke med i illustrasjonen. Lørenskog kommune, Asplan Viak.
Tegning over området for den nye barnehagen. Lærerboligen til venstre i bildet og paviljongen i nedre del av bildet. Uteområde med lekeapparater og beplantning. - Klikk for stort bildeI den gamle lærerboligen blir det småbarnsavdelinger og i paviljongen skal de større barna holde til.

Det er noen av bygningene rundt skolegården som vender mot Marcus Thranes vei som skal bygges om til barnehage.

I den gamle lærerboligen blir det to romslige avdelinger for de minste barna. Uteområdet rett utenfor inngangen til bygget blir tilpasset disse.

I paviljongen blir det tre avdelinger med luftige lokaler og god tumleplass. I underetasjen får barnehagen flere fellesrom, blant annet et stort aktivitetsrom med plass til konstruksjonslek.

Gjenbruk og grønt miljø

Bærekraft og miljø er viktig i etableringen av Fjellhamarveien barnehage, og vi legger stor vekt på ombruk, gjenbruk og resirkulering. Vi skal gjenbruke så mye som mulig av opprinnelig inventar og utstyr, både fra den gamle skolen, men også fra andre kommunale bygg. Blant annet flytter vi lekeplassutstyr fra Klubben barnehage som skal legges ned. Vi pusser opp og setter i stand møbler og inventar  fremfor å kaste og kjøpe nytt.

Stort og fint uteområde

Vi skal oppgradere uteområdet skal oppgraderes og tilpasse det til de aldersgruppene. Med lekeapparater, akebakke, beplantning og solskjerming vil barnehagen få et oversiktlig og variert uteområde for små og store barn.

På deler av de områdene som i dag har asfalt, skal vi legge gress og grus, slik at barna opplever variasjon og får lekeområder tilpasset ulike aktiviteter.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål

 

Profilbilde av prosjektleder Heidi Gilje - Klikk for stort bilde

Heidi Gilje
Prosjektleder
Telefon: 47 26 23 68
E-post: heigil@lorenskog.kommune.no

Profilbilde av barnehagesjef Signy Fredriksen - Klikk for stort bilde

Signy Fredriksen
Barnehagesjef

Telefon: 67 93 41 62
E-post: sfr@lorenskog.kommune.no