Nytt dagaktivitetssenter i Løkenåsveien 51

Lørenskog kommunale pensjonskasse skal etablere nytt dagaktivitetssenter i Løkenåsveien 51 for mennesker med funksjonsnedsettelser i alderen 18 – 40 år. Dette skal erstatte Bårliskogen aktivitetssenter og ha plass til ca. 35 besøkende og 16 ansatte.

 

Illustrasjon som viser hvordan dagaktivitetssenteret vil bli - Klikk for stort bilde

  Prosjektets omfang

  • Riving av eksisterende bolig og garasje
  • Utgraving byggegrop inkl. spunting Spunt er lange stålplater som slås eller vibreres ned i bakken og som stabiliserer grunnen.
  • Graving av grøfter for tekniske føringer både på og utenfor eiendommen
  • Oppføring av nytt bygg over to etasjer
  • Oppføring av parkeringsplasser under terreng
  • Utomhusarbeider