Steinerud barnehage, Skårerødegården

Lørenskog kommune skal bygge ny barnehage med åtte avdelinger på Skårerødegården ovenfor Luhr skole. Her blir det plass til 144 barn, hvorav 48 små barn og 96 store barn. Barnehagen skal ha adkomst fra Ødegårdsveien og den blir liggende litt for seg selv i et grøntområde. 

Illustrasjon av Steinerud barnehage - Klikk for stort bilde

Bakgrunn for prosjektet

Lørenskog kommune vokser raskt. Kommunen har i dag ca. 42.000 innbyggere, og vi forventer en årlig befolkningsvekst på i snitt 3% hvert år frem mot 2026. For å møte denne veksten må det bygges én ny barnehage, eller ca. 100 barnehageplasser, hvert år de neste ti årene.