Flomreduserende tiltak og nytt vann- og avløpsnett på Visperud

Lørenskog kommune skal rehabilitere vann- og avløpsnettet på Visperud. Avløpsnettet i området har for liten kapasitet og er gammelt, har sprekker og utette skjøter. I dag siver mye regnvann, smeltevann og grunnvann, det vi kaller fremmedvann, inn i rørene. Dette blir unødvendig sendt til rensing – noe som både er kostbart og tar opp mye kapasitet på renseanlegget.  

Røykåsbekken og ledningsnettet i området klarer ikke å ta unna vannet når det er kraftig regnvær. Dette har ved flere anledninger ført til at beboere på Visperud har fått vann og kloakk i kjellerne. Dette skal vi nå gjøre noe med.

Rehabiliteringen skal gjennomføres i tre faser.

Foreløpig fremdriftsplan: 

 

Kart over Røykåsbekken - Klikk for stort bilde