Vann-, avløps- og overvannsledninger mellom Nordliveien (øst) og Skårersletta

Lørenskog kommune skal rehabilitere gamle vann og- avløpsledninger, etablere en forbindelse mellom ledningsnettet i Nordliveien og Skårersletta og legge et nytt overvannsrør mellom Nordliveien (øst) og Skårersletta, en strekning på totalt 2,4 km.

Den blå streken viser hvor de nye vann- og avløpsledningene skal etableres. - Klikk for stort bildeDen blå streken viser hvor de nye vann- og avløpsledningene skal etableres.

Ved å etablere en forbindelse mellom Nordliveien (øst) og Skårersletta sikrer vi økt vannforsyning til Lørenskog sentrumsområde og øke brannvannsdekning til skolene og resten av bebyggelsen på toppen av Skåreråsen. Denne tverrforbindelsen vil utgjøre en av hovedledningene for vannforsyning i kommunen.

 

Avløpsnettet i området har for liten kapasitet og er gammelt, har sprekker og utette skjøter. I dag siver mye regnvann, smeltevann og grunnvann, det vi kaller fremmedvann, inn i rørene. Dette blir unødvendig sendt til rensing – noe som både er kostbart og tar opp mye kapasitet på renseanlegget. Ved intens nedbør vil det kunne potensielt føre til at beboere får vann og kloakk i kjellerne. Dette ønsker vi å forebygge.

I samme trasé som vann- og avløpsledningene fra Nordliveien til Løkenåsen skole går, har vi etablert en gang- og sykkelvei.

Arbeidet gjennomføres i tre etapper

Mer informasjon