Vann-, avløps- og overvannsledninger mellom Nordliveien (øst) og Skårersletta

Lørenskog kommune rehabiliterer gamle vann og- avløpsledninger, etablerer en forbindelse mellom ledningsnettet i Nordliveien og Skårersletta og legger et nytt overvannsrør mellom Nordliveien (øst) og Skårersletta, en strekning på totalt 2,4 km.

Den blå streken viser hvor de nye vann- og avløpsledningene skal etableres. - Klikk for stort bildeDen blå streken viser hvor de nye vann- og avløpsledningene skal etableres. Klikk på bildet for større versjon.

Ved å etablere en forbindelse mellom Nordliveien (øst) og Skårersletta sikrer vi økt vannforsyning til sentrumsområdet. Slik øker vi også brannvannsdekningen til skolene og resten av bebyggelsen på toppen av Skåreråsen. Denne tverrforbindelsen vil utgjøre én av hovedledningene for vannforsyning i kommunen.

Avløpsnettet i området har for liten kapasitet, er gammelt, har sprekker og utette skjøter. I det gamle ledningsnettet siver mye regnvann, smeltevann og grunnvann, det vi kaller fremmedvann, inn i rørene. Dette blir unødvendig sendt til rensing – noe som både er kostbart og tar opp mye kapasitet på renseanlegget. 

I samme trasé som vann- og avløpsledningene fra Nordliveien til Løkenåsen skole går, har vi etablert en gang- og sykkelvei.

Arbeidet gjennomføres i tre etapper

Mer informasjon