Fjellsrud barnehage, utvidelse

Lørenskog kommune utvider Fjellsrud barnehage med tre avdelinger i en midlertidig paviljong på grusbanen syd for Fjellhamarhallen. Paviljongen skal etter planen brukes i fem år, men vi har mulighet til å bruke den lenger. Fjellhamar fritidsklubb vil få egne arealer i paviljongen, og de erstatter den gamle paviljongen som stod på grusplassen frem til juni 2021.

Fjellsrud barnehage, utvidelse - Klikk for stort bildeFjellsrud barnehage, utvidelseBakgrunn for prosjektet

Lørenskog kommune vokser raskt. Kommunen har i dag ca. 40 000 innbyggere, og vi forventer en årlig befolkningsvekst på i snitt 3% hvert år frem mot 2026. For å møte denne veksten må det bygges én ny barnehage, eller ca. 100 barnehageplasser, hvert år de neste ti årene.