Skårersletta

Skårersletta skal utvikles til å bli en hyggelig sentrumsgate med trivelige møteplasser, aktivitet og folkeliv. De som går og sykler skal komme seg trygt og enkelt fram og vi skal ha et attraktivt kollektivtilbud.

Illustrasjon av Skårersletta (Norconsult/Baezeni) - Klikk for stort bildeIllustrasjon av Skårersletta (Norconsult/Baezeni)

Som følge av befolkningsveksten i kommunen får vi økt trafikk. Vi legger til rette for at denne veksten skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange.

Skårersletta skal derfor få brede fortau på begge sider av gaten og i kryssene legger vi til rette for gode og sikre kryssingsforhold for myke trafikanter. På hver side av kjørefeltet skal det være sykkelbaner som er opphøyet og atskilt fra kjørebanen med kantstein. Det vil være trær på begge sider av Skårersletta noe som gir gaten et grønt preg, samtidig som de bidrar til å separere fotgjengerne fra sykkel- og biltrafikken.

Her kan du lese mer om hvordan Skårersletta skal bli når den er ferdig og hvordan anleggsarbeidene vil påvirke dere som bor eller jobber i nærområdet og for dere som bruker Skårersletta.

Arbeidene med Skårersletta skal gjennomføres i to etapper. I første etappe skal strekningen fra rundkjøringen ved Triaden (Gamleveien) og fram til Sigurds vei, samt strekningen fra Solheimveien til og med rundkjøringen ved Bibliotekgata.

Anleggsarbeidene startet i januar 2021. I november 2022 åpner Skårersletta for gjennomkjøring og høsten 2023 skal alle arbeidene med den nye sentrumsgata være ferdige.

Det er ikke avklart når andre etappe, strekningen fra Sigurds vei/Trygves vei til Bibliotekgata, skal bygges om.

 

​​