Rolvsrud stadion – oppgradering og utvidelse

Rolvsrud stadion utvides og oppgraderes med ny hovedbane, flere fotballflater og nytt tribunebygg og nytt klubbhus – i tillegg til parkdrag. Dette er en del av utbyggingsavtalen mellom Lørenskog kommune og utbyggingsselskapet Rolvsrud Idrettspark AS, som utvikler og bygger boligprosjektet Rolvsrud Arena.

Nye fotballbaner

Hovedbanen har blitt flyttet og er oppgradert med ny undervarme, drenering og nytt kunstgress. Vi har også satt opp nytt lysanlegg på banen, gjerder, porter/sluser og ballfangernett.

Vi skal i tillegg etablere en ny 9-er bane og 5-er bane, streetbasket-bane, sandvolleyballbane og leke- og aktivitetspark.

Foreløpig illustrasjon av det nye klubbhuset med garderober og tribuner. - Klikk for stort bildeForeløpig illustrasjon av det nye klubbhuset med garderober og tribuner. Norconsult AS

Klubbhus og tribuneanlegg

De gamle byggene med klubbhus, kontorer og garderober skal rives og erstattes av et nytt og flott klubbhus med garderober og tribuneanlegg.

Byggene som Klubben barnehage og Lørenskog Jeger- og Fiskeforening holdt til i er revet. Barnehagen og Jeger- og fiskeforeningen har fått lokaler et annet sted.

Landskapstegning for Rolvsrud stadion. Viser hovedbane, diverse andre baner for fotball, streetbasket, sandvolleyball og annet. - Klikk for stort bildeForeløpig landskapstegning av prosjektet.

Nytt parkanlegg

Området skal rammes inn av et nytt parkdrag med gangveier. Dette skal knyttes til det nye parkdraget som skal etableres fra Rolvsrud Idrettspark opp til sentrum i Lørenskog, og den andre veien mot parkdraget som går gjennom Skårerbyen.