Skårerparken

Lørenskog sentrum og Skårersletta skal utvikles til å bli et hyggelig sentrum med trivelige møteplasser, aktivitet og folkeliv. På friområdet som ligger mellom Sverres vei og Sigurds vei langs Skårersletta anlegger vi en hyggelig park med et variert aktivitetstilbud som kan brukes av folk i alle aldre hele året. Den har fått navnet Skårerparken.

 

Illustrasjon av hvordan parken kan brukes til lek, aktivitet og opphold - Klikk for stort bilde

Skårerparken er godt egnet til å håndtere store vannmengder fra sentrumsområdet. Parken skal utformes slik at den kan håndtere overvann på en god måte, men den skal ikke fylles med vann annet enn under ekstremt regnvær. Overvann er vann som renner på overflaten som følge av regn og smeltevann.