Skårerparken

Lørenskog sentrum og Skårersletta skal utvikles til å bli et hyggelig sentrum med trivelige møteplasser, aktivitet og folkeliv. På friområdet som ligger mellom Sverres vei og Sigurds vei langs Skårersletta skal vi anlegge en hyggelig park med et variert aktivitetstilbud som kan brukes av folk i alle aldre hele året. Den har fått navnet Skårerparken.

 

Skårersletta har utfordringer med regn- og smeltevann (overvann) når det kommer store nedbørsmengder, og Skårerparken er godt egnet til å håndtere store vannmengder. Parken skal utformes slik at den kan håndtere vannmengdene på en god måte, men den skal ikke fylles med vann annet enn under ekstremt regnvær.