Garchinggata

Lørenskog kommune har bygd en ny hovedadkomst fra Nordliveien og Skårersletta til Skårer vest . Den var ferdig i november 2020. Gata har fått navnet Garchinggata og er oppkalt etter Lørenskogs vennskapskommune Garching i Tyskland. Garchinggata er en tverrforbindelse mellom Nordliveien og Skårersletta og den har innkjøring fra krysset ved Skårersletta 53, hvor Apotek 1 Gruppen holder til.

Garchinggata illutrasjonsfoto - Klikk for stort bildeGarchinggata Illustrasjon: Norconsult/Baezeni.

Garchinggata skal ha en total bredde på cirka 16 meter med ett kjørefelt og ett opphøyd sykkelfelt i hver retning, samt fortau på hver side av veien. For å sikre god fremkommelighet for myke trafikanter legger vi gatevarme i fortau og sykkelbane. I gata legger vi også vann- og avløpsledninger samt hovedledning for avfallshåndtering for området.

 

Det er en høydeforskjell på cirka ti meter mellom området hvor den nye gata skal ligge og Nordliveien. Vi skal derfor senke terrenget ved rundkjøringen i Nordliveien med fire meter. Dette medfører at Nordliveien må tilpasses et par hundre meter i begge retninger for den nye rundkjøringen. I krysset ved Nordliveien blir det bygget en rundkjøring og langs vestsiden av Nordliveien skal vi sette opp støyskjermer.

Garchinggata

​​