Visjon for Visperud

Lørenskog kommune planlegger fremtidens næringsområde på Visperud. Kommunestyret vedtok i mars 2021 prinsipper for utviklingen av området. 

 

Ilustrasjonsfoto visjon for Visperud - Klikk for stort bildeVisjon for Visperud

Om prosjektet

Visperud er ett av fem utviklingsområder i kommunen og har en tydelig næringsprofil. Visperud skal utvikles til et næringsområde med arbeidsplassintensiv næring som bygger opp under lokalisering av fremtidig T-banestasjon på Visperud. Et visjonsarbeid for området har pågått fra august 2019 til januar 2021.

Det har blitt gjennomført flere analyser og mulighetsstudier i samarbeid med viktige interessenter for å belyse utviklingsmulighetene for dette området som har en lang planleggings- og utviklingshorisont. Arbeidet resulterte i en fagrapport som gir Lørenskog kommune et godt grunnlag for en videre utviklingsprosess.