Visjon for Visperud

Lørenskog kommune planlegger fremtidens næringsområde på Visperud. Kommunestyret vedtok i mars 2021 prinsipper for utviklingen av området. 

Ilustrasjonsfoto visjon for Visperud - Klikk for stort bildeVisjon for Visperud

Om prosjektet

Visperud er ett av fem utviklingsområder i kommunen og har en tydelig næringsprofil. Visperud skal utvikles til et næringsområde med arbeidsplassintensiv næring som bygger opp under lokalisering av fremtidig T-banestasjon på Visperud. Et visjonsarbeid for området har pågått fra august 2019 til januar 2021.

Sommeren 2022 ble det bevilget 20 millioner til videre planlegging av T-bane gjennom Oslopakke 3. Akershus fylkeskommune er  igang med dette arbeidet. Kommuneplanens arealdel ble vedtatt mars 2023. Den gir nye føringer for Visperud i tråd med visjonen. Arealdelen har både en aktuell beskrivelse, retningslinjer og et plankrav som åpner for å stille krav om områderegulering før utvikling av Visperud.

Gjennom Solheimveien, innenfor utviklingsområdet på Visperud, er Akershus fylkeskommune i gang med detaljplanlegging av et bedre tilbud for sykkel og kollektivtrafikk.

Det har blitt gjennomført flere analyser og mulighetsstudier i samarbeid med viktige interessenter for å belyse utviklingsmulighetene for dette området som har en lang planleggings- og utviklingshorisont. Arbeidet resulterte i en fagrapport som gir Lørenskog kommune et godt grunnlag for en videre utviklingsprosess.