Vann og avløpsprosjekter

Lørenskog kommune vokser og får stadig flere innbyggere og vi må sikre at alle som bor i kommunen får rent og godt vann i springen.

Store deler av vann- og avløpsnettet er gammelt og må oppgraderes eller byttes ut. Og ikke minst må vi planlegge for at vi skal takle klimaendringene som kommer. Det vil derfor være nødvendig å bruke store beløp til dette arbeidet i årene fremover.

 

Hydrant som spruter vann - Klikk for stort bilde colourbox.com

 

Lørenskog kommune har utarbeidet en strategi for overvann og vassdrag (PDF, 6 MB) og har følgende hovedmål for vann i kommunen:

  • Redusere skader som følge av flom og oversvømmelser
  • Tilrettelegging for naturlig vannbalanse og et rikt naturlig mangfold
  • Sikre god økologisk og kjemisk tilstand i vannforekomster innen 2021
  • Redusere fremmedvann i avløpssystemet, altså vann som kommer av innlekking i ledninger og kummer, skadede rør og utette kumlokk.

For å oppnå disse målene er det satt i gang mange vann- og avløpsprosjekter.

 

Vi har laget denne brosjyren til deg for at du skal vite hva vi jobber med og hva gebyrene du betaler brukes til. Kanskje lærer du noe nytt om vann også.

Her er presentasjon fra et informasjonsmøte vi hadde i september 2021 om prosjektene i sentrum. (PDF, 12 MB)