Avfallssug

Avfallssug er en renovasjonsløsning hvor husholdningsavfall (restavfall, matavfall og papir) kastes i nedkasttårn i et boområde. Videre suges det gjennom et rørsystem under bakken til en sentral hvor avfallet samles opp før det transporteres til et sorteringsanlegg.  

Hvilke fordeler har de som er tilknyttet avfallssug?  

Abonnentene som er tilknyttet avfallssug får et renere og tryggere bomiljø. Med denne løsningen slipper man at renovasjonsbilen må inn i boområdet, og reduserer da også risikoen for ulykker i forbindelse med avfallshentingen. Løsningen tar lite plass, og eliminerer i stor grad skadedyr og luktproblematikk. I tillegg vil man få en økt brannsikkerhet, ved at man unngår at avfallet samles opp i tett bebygde områder. 

De boligene som er tilknyttet fellesløsninger som blant annet avfallssug betaler et lavere renovasjonsgebyr enn de som har tradisjonell løsning. Det er gjort en differensiering av gebyrene da en fellesløsning fører til lavere kostnader og legger bedre til rette for kildesortering.  

RFID-brikker

Alle boenheter som tilkobles Skårer avfallsanlegg får ved oppstart utdelt to RFID-brikker som benyttes for å åpne nedkastene i boområdet. Ved ødelagt/tapt brikke kan du bestille ny ved å bruke dette elektroniske skjemaet.

Er brikken defekt får du utlevert ny uten kostand. Defekt brikke må leveres inn ved henting av ny brikke.

Har du tapt brikken koster det 150 kr for ny. Brikke betales med vipps ved henting. 

Når man har fått melding om at brikken er klar for utlevering kan denne hentes ved ekspedisjon 2. etasje hos kommunalteknikk som ligger i Fjellhamarveien 51.

 

Illustrasjon av et avfallssugsystem hvor det fremgår hvordan avfallet transporteres fra bomiljø til avfallsterminalen. - Klikk for stort bildeIllustrert av Sigrid Marketta Aasgaard