Gebyr for gravetillatelse/ arbeidstillatelse

Gebyr for grave- eller arbeidstillatelse faktureres når det er søkt om tillatelse til graving eller arbeider i eller ved kommunal vei/grunn.

Saksbehandlingsgebyret faktureres når innsendt søknad er ferdig behandlet i søknadsportalen Ledningsportalen.no. Saksbehandlingen inkluderer godkjennelse av søknad med tilhørende arbeidsvarslingplan/skiltplan, tilsyn, eventuell utvidelse av søknad og ferdigmelding.

Gebyrsatser for 2024

Gebyrsats for arbeidstillatelse: kr. 1343,-
Gebyrsats for gravetillatelse: kr.  5140,-
 
Her finner du mer informasjon om gravetillatelse/arbeidstillatelse.