Gebyr for pålagt tømming av septikk

Det er pålagt kommunal tømming av septiktanker for eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett.

Septiktankene tømmes en gang pr. år av tømmefirma som kommunen har inngått avtale med. Firmaet mottar oversikt over eiendommene dette gjelder.

Faktura for tømming sendes fra kommunen til den enkelte abonnent en gang pr år med oversikt over mengden som er tømt.

Gebyr for tømming etter slamvolum er i henhold til priser vedtatt av kommunestyret.

Mer informasjon om gebyrsats:

Gjeldende priser