Skal du bygge i Lørenskog kommune?

Her finner du en samling av våre vilkår, retningslinjer og normer for teknisk infrastruktur.

Felles VA-norm for nedre Romerike

Retningslinjer for overvannshåndtering (PDF, 17 MB)

Abonnementsvilkår for vann og avløp

Veilysnorm (PDF, 2 MB)

Krav til avkjørsler

Vei- og gatenorm Lørenskog kommune (PDF, 16 MB)

Retningslinjer for graving i kommunal vei og eiendom

Renovasjonsteknisk norm for nedgravde løsninger (PDF, 5 MB)

Renovasjonsteknisk veileder (PDF, 11 MB)

Vi forventer at tegninger og planer er i henhold til våre retningslinjer, normer og veiledere. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med utbyggere så tidlig som mulig slik at vi kan få et godt samarbeid. Kontakt oss for å avtale tid:

Telefon: 67 93 42 00
E-post: komtek@lorenskog.kommune.no