Tekniske krav / VA-norm

I tillegg til pbl. finnes det flere viktige regelverk som stiller krav til VA-anlegg:

 

Private VA-anlegg reguleres av Sanitærreglementet for Lørenskog kommune, som består av to deler:

Del 1 ligger tilgjengelig på internett, og del 2 kan bestilles hos kommuneforlaget eller hos bokhandel.

Felles VA-norm for Nedre Romerike

Offentlige VA-anlegg skal prosjekteres og utføres i samsvar med bestemmelsene i felles VA-norm for nedre Romerike. 

VA-norm for Nedre Romerike (PDF, 894 kB)

Normblader (PDF, 696 kB)

Vedlegg 1 - Forklaring av betegnelser og forkortelser (PDF, 88 kB)

Vedlegg 2 - Henvisning til lover, forskrifter m.m. (PDF, 89 kB)

Vedlegg 3 - Krav til prosjektdokumentasjon (PDF, 53 kB)

Vedlegg 4 - Mottakskontroll for VA-materiell (PDF, 16 kB)

Vedlegg 5 - Krav til registrering av VA-anlegg (Registreringsinstruks) (PDF, 2 MB)

Vedlegg 6LRS (øvrige kommuner) - Retningslinjer for overvannshåndtering for kommunene Lørenskog, Rælingen og (PDF, 17 MB)Skedsmo (PDF, 324 kB)

Vedlegg 7 - Retningslinjer for slokkevann og vann til sprinkleranlegg for kommunene på Romerike (PDF, 324 kB)

Her finner du en samling av våre vilkår, retningslinjer og normer for teknisk infrastruktur:

Skal du bygge i Lørenskog kommune.