Bestilling av VA kart - data

Private eller foretak kan bestille kart fra Kommunalteknikk som viser vann- og avløpsledninger med tilhørende installasjoner.

Av sikkerhetsmessige grunner, viser vi ikke vann- og avløpsledninger på kartsidene våre.

For å bestille grunnlagsinformasjon må du fylle ut det elektroniske skjemaet: 

Vann- og avløpsledningskart kan du bruke ved uttalelse/søknad hos Kommunalteknikk eller for å vite hvor VA-ledninger går i felten dersom du skal grave eller bygge. Merk at ikke alle private ledninger er registrerte i kartet.

Du kan også bestille dokumentasjon fra vårt historiske rørleggerarkiv (før 2000).

VA-ledningskartene kan inneholde feil og mangler da de data vi har baserer seg på sluttdokumentasjon innsendt av utførende rørleggerforetak.

Bestilling krever en manuell datasjekk, så det kan ta noen dager (ca. 1 - 5 dager) før dataene er ferdig

Ved større bestillinger kan behandlingstiden være lenger. KOMT kontakter kunden ved behov.

Kapasitetsberegninger

Dataverktøy for modellering/simulering er under utvikling.

Kommunalteknikk utfører kapasitetsberegninger ved hjelp av hydrauliske datamodelleringsverktøy.

Vi utfører beregningene for et angitt punkt på det kommunale ledningsnettet, hvor søkeren ønsker å koble til sprinkleranlegget. Vi utfører ikke beregninger på private ledninger.

Kommunalteknikk utfører hydrauliske beregninger basert på dagens situasjon, med de dataene vi innehar på beregningstidspunktet.

Dersom tiltakshaver/prosjekterende/forsikringsselskap ikke kan godta kommunens oversendte beregninger som tilfredsstillende dokumentasjon på tilgjengelig kapasitet i en brannsituasjon, må det finnes alternative løsninger.

Beregningen er ikke det samme som godkjenning av tilkoblingspunktet på hovedledningsnettet.

Ta kontakt