Om vann og avløp

Her finner du informasjon om drikkekvaliteten, vanntrykket, analyseresultater av drikkevannet, hagevanning, beredskapsvakt, skolesider om vann og brunt vann.

Informasjon om vannet

 

Vann som fylles i et glass - Klikk for stort bilde Colourbox

 Vi kjøper vårt vann fra Nedre Romerike Vannverk AS (NRV). NRV er et interkommunalt foretak med 5 eierkommuner. NRV forsyner oss med rent og godt vann fra Glomma.

Vi har omtrent 117 km med kommunale og 26 km med interkommunale vannledninger som fordeler ca. 4 millioner kubikkmeter vann til Lørenskogs innbyggere. Ledningsnettet overvåkes med et moderne driftsovervåkingssystem med ca. 200 "loggere".

I Lørenskog kommune har vi rundt 185 km med private ledninger som også må driftes og vedlikeholdes av eiere. Mer om dette kan du lese i ”Ansvar som abonnent”.

Lørenskog kommune har avtale om reservevannforsyning med NRV.

Folkene på kommunalteknikk jobber kontinuerlig med forsyningssikkerheten både hva gjelder kvantitet, kvalitet, optimalisering av trykkforholdene, redusering av lekkasjeprosenten samt å rehabilitere og utbedre ledningsnettet.

Drikkevannskvalitet

Analyseresultater drikkevann

Råvannet hentes fra Glomma, renses og distribueres til eierkommunene. Det er strenge krav til at drikkevannet skal være hygienisk betryggende, klart og uten fremtredende lukt, smak eller farge. NRV IKS har hovedledninger som fører til forsyningspunkter i kommunene.

Kvaliteten på vannet vi får fra NRV tilfredsstiller alle krav i Norge og i EU, og holder svært god kvalitet.

For å være på den sikre siden tar vi vannprøver ukentlig på flere punkter på kommunens fordelingsnett. Vannprøvene blir analysert for bakterier og kjemikalier ved et akkreditert laboratorium.

Som mottaker av vannet skal du få varsel dersom vannet kan medføre helsemessig risiko eller ved vesentlige endringer i vannkvaliteten via telefonvarling på SMS. 

Typiske verdier for vann i springen:

Hardhet: 1,8

Total klor: 0,06mg/l

PH: mellom 7 og 8

Farge: 1 mg Pt/l

Lukt: Normal

Smak: Normal

Bakterier: Ingen sykdomsfremkallende

Hardhet på drikkevannet

Drikkevannet fra Glomma kan karakteriseres som et bløtt drikkevann. Hardhetsgraden ligger i underkant av 2 (dH).

Bilde av isbiter - Klikk for stort bilde Colourbox

Det er derfor ikke nødvendig  å tilføre vannet salt, f.eks. i vask – og oppvaskmaskinen på grunn av hardheten i vannet.

Hardhet er et mål for vannets innhold av salter, i første rekke kalsium- og magnesiumsalter. Regnvann og overflatevann inneholder forholdsvis få salter, og betegnes derfor som bløtt eller mykt vann. Grunnvann som har vært i kontakt med karbonatbergarter betegnes derimot som hardt vann.

Innhold av kalsium måles ofte i hardhetsgraden, dH. Skalaen går fra 0 til 30, hvor 30 er hardt. En grad tilsvarer et innhold av 10 mg kalsiumoksid per liter vann.

Vanntrykk

Vanntrykket inn til eiendommen skal være mellom 2 og 7 bar. Trykket i huset avhenger av terrenghøyden der du bor, stikkledningens kvalitet og forbruk i området.

Dårlig vanntrykk kan skyldes:

  • Lekkasje på den private vannledningen
  • Silen i armaturen/reduksjonsventil kan være tett
  • Stikkledningen kan ha grodd igjen dersom den er gammel og laget av galvanisert jern

Vedvarende dårlig trykk tyder på gjengrodde stikkledninger. Ved lavt trykk, sjekk først om du har privat trykkreduksjonsventil som kan være ødelagt eller feilinnstilt. Kontakt i så fall rørlegger for hjelp. Finner du ikke ut av hvorfor du har lavt trykk, kan du melde i fra til kommunen. Utskiftning av stikkledninger er huseiers ansvar. Les mer på ”Ansvar som abonnent”.

Ved vanntrykk over sju bar må huseier installere reduksjonsventil.

Ta kontakt med oss ved plutselig dårlig trykk uten forvarsel.

Brunt vann

Dersom du opplever at du har brunt vann i springen skyldes dette som regel spyling på hovedledningsnettet eller annet stort forbruk i forbindelse med lekkasje eller brann. La vannet renne til det blir klart. Brunt vann er helsemessig trygt å drikke, men det kan lønne seg å vente med hvitvasken.

Til barnehagen og skoler

På denne siden har vi samlet lenker om vann som kan være nyttige for både store og små. På disse sidene kan man lære mer om hva som skjer med vannet før det kommer i kranen hjemme og hva som skjer med avløpsvannet etter at det har blitt trukket ned i toalettet.

Hos vannkunnskap.no kan elever, lærere og rådgivere finne spennende og nyttig informasjon om vann.

Nettverk for miljølærere har et vannprogram som inneholder mange aktiviteter knyttet til vannmiljø.

Det kan også være lurt å sjekke ut skolepakken til NRA/NRV.

Kommunalteknikk stiller gjerne opp i skoleklasser eller barnehager og forteller om vann.

Barnehage

Vannsekken

Vannsekken er en samling lærerike og artige aktiviteter laget spesielt for barnehagebarn. De ulike aktivitetene er tydelig merket med anbefalt alder. Heftet er utviklet av Norsk Vann, en interesse- og kompetanseorganisasjon for vannbransjen i Norge. Last ned eller se film.  

Barneskole

Vannsekken

Denne versjonen av vannsekken er laget spesielt for barneskolen. Heftet inneholder ulike aktiviterer og eksperimenter, og er tydelig merket med anbefalt klassetrinn. Heftet er utviklet av Norsk Vann, en interesse- og kompetanseorganisasjon for vannbransjen i Norge. Last ned eller se film

Ungdomsskole

Åtte kapitler om vann

Disse presentasjonene tar for seg ulike tema fra vannbransjen. Presentasjonene ligger på vannkunnskap.no

Kapittel 1: Hvorfor er vannet så spesielt 

Kapittel 2: Hva bruker vi vann til? 

Kapittel 3: Hvorfor kan vi drikke vann fra springen? 

Kapittel 4: Rent vann → God helse 

Kapittel 5: Fra dass til glass 

Kapittel 6: Vann på 1000 måter 

Kapittel 7: Vann i verden 

Kapittel 8: Den lange veien til rent vann 

Se video 

Videregående skole

På videregående skole begynner man gjerne å tenke på jobb og karriere. Vannbransjen er en spennende bransje i stor utvikling. Mulighetene er mange. På vannkunnskap.no finner dere mye informasjonen om bransjen og jobbmulighetene. Her finner dere også undervisningsopplegg beregnet på videregående skole.

Vil du jobbe med vann og miljø? 

Vi er her - bruk oss! 

Beredskapsvakt

Feil på hovedledningsnettet f.eks vannlekkasjer, tilstoppinger, flom eller andre problemer knyttet til kommunens vann- og avløpsanlegg meldes kommunalteknikk på telefon: 67 93 42 00 (dagtid) Vakttelefon utenom ordinær arbeidstid: 977 57 240.

Eller send oss en e-post: komtek@lorenskog.kommune.no eller Meld en feil i appen:

Standard abonnementsvilkår revidert 2017


Standard abonnementsvilkår er en avtale mellom kommunen som leverandør av vann- og avløpstjenester og den enkelte abonnent, altså en privatrettslig avtale som i praksis aksepteres ved kommunestyrets vedtak (det vil si uten et eksplisitt samtykke fra hver enkelt abonnent).

Her finner du standard abonnementsvilkår for vann og avløp