Brøyting og strøing

Kommunen forvalter 130 km med vei. Veinettet er delt inn i 14 brøyteroder, som driftes av 3 vaktlag. Totalt er 30 mann som er involvert i driften av veinettet. I tillegg til eget mannskap leier kommunen inn tjenester fra Vaktmesterkompaniet.  

Bilde av lastebil med brøyterskjær. - Klikk for stort bilde Lørenskog kommune

Brøyting

Vi starter brøytingen når det har kommet 5 cm snø. Vi bruker om lag 8 timer på å brøyte hver enkelt rode. Hovedveier, busstraseer og skoleveier prioriteres. 

Vi brøyter ikke private avkjøringer. Dette betyr at innbyggerne kan forvente at det blir liggende brøytekanter i avkjørslene, som de selv må fjerne. Bor du langs veier der det freses må du også regne med at det freses snø inn på tomten din. Blir det mye snø, vil det bli problematisk å lagre alt i grøftekanten. Den enkleste, raskeste og mest miljøvennlige måten å fjerne snøen er da å frese den ut av grøfta. 

Bortkjøring av snø

I de sentrumsnære områdene bygges det tett og det er satt av lite areal til lagring av snø. Det er derfor behov for å kjøre snøen bort ved store snømengder. Snøen kan lagres midlertidig på parkeringslommer og sideareal, slik at parkeringsmulighetene det for beboere i disse områdene blir midlertidig påvirket. Det kjøres også bort snø fra veikryss for å sikre trafikksikkerhet og frisikt for bilførere. 

Bortkjøring av snø er ressurskrevende og vanskelig å gjøre på dagtid. Dette gjøres derfor om natten for å opprettholde trafikksikkerheten til beboerne i området. 

Salting og strøing

Strøing og salting vurderes etter behov. Vurderingen gjøres ut i fra værmelding og direkte kontroller i områder hvor man av erfaring vet det fort kan bli glatt. 

Vi har som mål å redusere saltbruken, da salt kan være skadelig for miljøet. Allikevel må enkelte veier saltes for at bussene skal komme frem. Av sikkerhetsmessige grunner salter vi også svært bratte bakker.

Saltet har en tendens til å klebe seg fast under skoene våre og vi tar det ofte med oss hjem og inn i andre bygg. Saltet kan ødelegge skotøyet vårt, barnevogner, rullestoler og sykler og våre firbente venner får såre poter når de er ute og går.

Ved lavere temperaturer har saltingen dårligere virkning.

Hva vi forventer av deg

For at brøytemannskapene skal få gjort arbeidet sitt oppfordrer vi deg til:

  • å ikke parkere på veiarealet (grøfter inngår også i veiarealet)
  • å ikke legge snø fra egen eiendom ut i veien eller i veigrøfta. Grøfta trenger vi til å legge snø fra veien.
  • å sørge for at busker og trær som henger ut i veibanen klippes eller fjernes.
  • å rydde egen avkjørsel for snø
  • å være forberedt på føreforholdene enten du går, sykler eller kjører
  • å sørge for at renovasjonsbeholder ikke står i veiarealet til hinder for brøytemannskapene. Pass også på at renovasjonsdunk er tilgjengelig for renovatørene slik at de får tømt beholderen. 

Kommunen er ansvarlig veimyndighet for de kommunale veiene. Akershus fylkeskommune er ansvarlig for fylkesveiene og Statens vegvesen har ansvar for riksveier og europaveier. Henvendelser på fylkes- og riksveier bes rettet direkte til Akershus fylkeskommune eller Statens vegvesen, avhengig av hvem som er rette veimyndighet. Dette veikartet gir en oversikt over hvilke veier som er private, hvilke som er kommunale og hvilke som er fylkes- og riksveier.

Meld en feil

Gjennom appen Meld en feil Lørenskog kan du melde om problemer/feil i forbindelse med snø og is. Du mottar et svar når din melding er mottatt. Din melding vil inngå i planleggingen av drift- og vedlikehold i Lørenskog kommune.   Appen er tilgjengelig for Android og iPhone telefoner og nettbrett. 

Feil og mangler kan også meldes inn ved å trykke her.
 

Dersom du har spørsmål kan du kontakte kommunalteknikk:

Les også om hvorfor du bør la grøfta leve