Brøyting og strøing

Vårt veinett er delt inn i 7 brøyteroder. Vi bruker mellom 8 og 10 timer på å brøyte hver enkelt rode. Vi starter brøytingen når det har kommet 5-6 cm snø. Strøing og salting vurderes etter behov.

Brøyting

Vi starter brøytingen når det har kommet 5-6 cm snø. Vi bruker mellom 8 og 10 timer på å brøyte hver enkelt rode. Hovedveier, busstraseer og skoleveier prioriteres.

Salting og strøing

Strøing og salting vurderes etter behov.

Vi har som mål å redusere saltbruken. Allikevel må enkelte veier saltes for at bussene skal komme frem. Av sikkerhetsmessige grunner salter vi også svært bratte bakker.

Årsaken til at vi ikke bruker salt på gangveiene og fortauene er at det er flere ulemper med salting.

Istedenfor tørr snø kan snøen ofte bli omdannet til en saltsørpe som er lite behagelig å gå i og lite egnet for både barnevogner, syklister og rullestoler.

Saltet har en tendens til å klebe seg fast under skoene våre og vi tar det ofte med oss hjem og inn i andre bygg. Saltet kan ødelegge skotøyet vårt, barnevogner, rullestoler og sykler og våre firbente venner får såre poter når de er ute og går.

Vi ønsker å ta godt vare på miljøet vårt. Heldigvis viser våre vassdragsprøver ingen indikasjoner på forurensning som er forårsaket av salting, og slik ønsker vi at det skal fortsette å være i årene som kommer.

Ved lavere temperaturer har saltingen dårligere virkning.

Innkjørsel

Vi brøyter ikke private avkjøringer. Dette betyr at innbyggerne kan forvente at det blir liggende brøytekanter i avkjørslene. De som bor langs veier der det freses kan også regne med at det freses snø inn i hagene.

Skilting – vinterregulering (parkering forbudt)

Parkerte biler langs veien kan være til hinder for brøytemannskapene. Det er derfor innført parkeringsforbud i vintersessongen langs flere veier i kommunen.

Hva vi forventer av deg

For at brøytemannskapene skal få gjort arbeidet sitt oppfordrer vi deg til:

  • å ikke parkere på veiarealet (grøfter inngår også i veiarealet)
  • å sørge for at busker og trær som henger ut i veibanen klippes eller fjernes.
  • å ikke legge snø fra egen eiendom ut i veien eller i veigrøfta. Grøfta trenger vi til å legge snø fra veien.
  • å rydde egen avkjørsel for snø
  • å være forberedt på føreforholdene enten du går, sykler eller kjører

Vi er ansvarlig veimyndighet for de kommunale veiene, mens Statens vegvesen er ansvarlig for fylkes- og riksveier.

Dette veikartet gir en oversikt over hvilke veier som er private, hvilke som er kommunale og hvilke som er fylkes- og riksveier. Dersom du har spørsmål kan du kontakte kommunalteknikk:

Les også om hvorfor du bør la grøfta leve