Hva betyr trafikkskiltene?

Her er et utvalg av trafikkskilter som det håndheves mest på i Lørenskog kommune.

Stans forbudt

 

Bildet viser skiltet all stans forbudt. - Klikk for stort bilde

   

 

Skiltet forbyr all stans uansett om fører sitter i kjøretøyet eller om motor er i gang.

Parkering forbudt

 

Bildet viser skiltet parkering forbudt - Klikk for stort bilde

  

 

Parkering omfatter i utgangspunktet all stans av kjøretøyet, med unntak av kortest mulig stans for av- eller pålessing eller av- eller påstigning. For at stansen skal regnes som lasting eller lossing må gjenstanden som flyttes ha en viss tyngde og/eller omfang. (Bæring av handleposer o.l. regnes ikke i denne sammenheng som av- eller pålessing.)

Sone parkering forbudt

 

Bildet viser skiltet sone parkering forbudt - Klikk for stort bilde

   

 

Skiltet angir at man kommer inn i en sone (område) med parkering forbudt regulering. Inne i sonen gjelder reglene på hovedskiltet som man passerer ved innkjøringen i sonen. Inne i sonen kan det være satt opp avvikende reguleringer. På disse strekningen gjelder bare den avvikende reguleringen, ikke sone skiltet.

Sone parkering forbudt slutt

 

Bildet viser skiltet sone parkering forbudt slutt - Klikk for stort bilde

  

 

Sone parkering forbudt slutt oppheves når man kjører ut av sonen og passerer skiltet.

Gang/sykkel vei

 

Bildet viser skiltet for gang og sykkelvei. - Klikk for stort bilde

  

 

Det er forbudt å stanse på gang og sykkelvei.

Parkering

 

Bildet viser skiltet parkering. - Klikk for stort bilde

  

 

På plasser og strekninger med denne reguleringen er parkering tillatt. Det kan gis begrensninger i parkeringsadgangen med underskilt. Dette kan i Lørenskog omfatte tidsbegrensning eller begrensning for kjøretøy- eller trafikantgrupper.

Parkeringsskive

 

Bildet viser skiltet for krav til parkeringsskive - Klikk for stort bilde

  

 

Underskiltet angir at parkering bare er tillatt på stedet når anordning som angir tidspunktet for når kjøretøyet er parkert, er plassert godt synlig bak frontruten i kjøretøyet. Bilfører har et selvstendig ansvar for å skaffe seg parkeringsskive for bruk på slike steder, men også en håndskrevet lapp med tydelig tekst som kan sees utenfra som angir ankomsttidspunktet vil være tilstrekkelig.

Mer informasjon om bruk av parkeringsskive i Lørenskog

Personbil

 

Trafikkskilt som sier at plassen er reservert kun for personbiler. - Klikk for stort bilde

  

 

Underskiltet angir at plassen er reservert kun for kjøretøy som er registret som personbil.

Forflytningshemmede med parkeringstillatelse

 

Bildet viser skilt for forflytningshemmede med parkeringstillatelse.  - Klikk for stort bilde

  

 

Underskiltet angir at plassen er reservert forflytnings hemmede med parkeringstillatelse utstedt av kommunen.