Hva betyr trafikkskiltene?

Her er et utvalg av trafikkskilter som det håndheves mest på i Lørenskog kommune.

Stans forbudt

   

Skiltet forbyr all stans uansett om fører sitter i kjøretøyet eller om motor er i gang.

Parkering forbudt

  

Parkering omfatter i utgangspunktet all stans av kjøretøyet, med unntak av kortest mulig stans for av- eller pålessing eller av- eller påstigning. For at stansen skal regnes som lasting eller lossing må gjenstanden som flyttes ha en viss tyngde og/eller omfang. (Bæring av handleposer o.l. regnes ikke i denne sammenheng som av- eller pålessing.)

Sone parkering forbudt

   

Skiltet angir at man kommer inn i en sone (område) med parkering forbudt regulering. Inne i sonen gjelder reglene på hovedskiltet som man passerer ved innkjøringen i sonen. Inne i sonen kan det være satt opp avvikende reguleringer. På disse strekningen gjelder bare den avvikende reguleringen, ikke sone skiltet.

Sone parkering forbudt slutt

  

Sone parkering forbudt slutt oppheves når man kjører ut av sonen og passerer skiltet.

Gang/sykkel vei

  

Det er forbudt å stanse på gang og sykkelvei.

Parkering

  

På plasser og strekninger med denne reguleringen er parkering tillatt. Det kan gis begrensninger i parkeringsadgangen med underskilt. Dette kan i Lørenskog omfatte tidsbegrensning eller begrensning for kjøretøy- eller trafikantgrupper.

Parkeringsskive

  

Underskiltet angir at parkering bare er tillatt på stedet når anordning som angir tidspunktet for når kjøretøyet er parkert, er plassert godt synlig bak frontruten i kjøretøyet.Bilfører har et selvstendig ansvar for å skaffe seg parkeringsskive for bruk på slike steder, men også en håndskrevet lapp med tydelig tekst som kan sees utenfra som angir ankomsttidspunktet vil være tilstrekkelig.

Mer informasjon om bruk av parkeringsskive i Lørenskog

Personbil

  

Underskiltet angir at plassen er reservert kun for kjøretøy som er registret som personbil.

Forflytningshemmede med parkeringstillatelse

  

Underskiltet angir at plassen er reservert forflytnings hemmede med parkeringstillatelse utstedt av kommunen.