Solheim familiebarnehage

Eier:                Monica Ellefsen
Adresse: Ragnhilds vei 2a, 1473 Lørenskog
Telefon: 92 61 12 31
E-post: moellef@online.no
Åpningstid: 07:00-16:00
Stengt:   Juli , lille julaften, julaften, romjulen, påsken og vinterferieuke (betalingsfri) og fem planleggingsdager
Pris:  Følger makspris + kr. 250 (kostpenger).
Veileder: Nina Kristiansen

 

Barnehagens visjon: "Tid nok til lek, glede og utvikling."

Dette er den eldste eksisterende familiebarnehage i Lørenskog (startet august 1995), og holder til i en koselig 2-mannsbolig med stor hage.

Her er det 5 heldagsplasser til barn i alderen 0-6 år. Hvert år bestemmes det et tema som vi jobber med. Vi legger opp til aktiviteter, forming og turer tilknyttet dette. De barnehagene som har felles veileder, har mange fellesarrangementer i året. Vi er jevnlige brukere av vårt eget nærområde.


Vi ønsker å skape en trygg og lærerik hverdag for de barna vi har det daglige ansvaret for. Vi legger vekt på "å se" hvert enkelt barn og deres behov, samt ha et åpent og godt forhold til foreldrene. Barnehagen har fast vikar ved sykefravær/annet fravær.

Vedtektene til Solheim familiebarnehage (DOCX, 25 kB)