Barnehager i Lørenskog

Kommunale barnehager

Kommunale barnehager
Barnehage Adresse Telefon
Benterud barnehage Tunveien 3, 67 49 50 20
Berger barnehage Kåre B Wernersgate 111 67 49 50 23
Bårliskogen barnehage Bårlibråten 8 67 49 50 19
Eventyrstua barnehage Gamleveien 46, 67 49 50 26
Finstad barnehage Finstadrabben 148 67 49 50 32
Fjellhamar barnehage Hanaborgvn 83 67 49 50 30
Fjellhamar gård barnehage Fjellhamarveien 50 901 09 445
Fjellsrud barnehage Per Sivlesv. 41 67 49 50 67
Framtia barnehage Skogblomstveien 2 67 49 50 18
Grønlia barnehage Fredlyvn. 13 950 11 869
Kjenn barnehage Mailandveien 6 67 49 50 44
Klubben barnehage Ole Reistadsv. 2 90 63 85 99
Kurland barnehage Sandbekkveien 101 67 20 18 80
Løken barnehage Snøklokkeveien 4 900 53 195
Løkenåsen barnehage Løkenåsveien 43 67 49 50 22
Rasta barnehage Gamleveien 44 67 49 50 15
Rolvsrud barnehage Margarethas vei 13 940 10 901
Solheim barnehage Løkenåsveien 6 67 93 45 85
Vallerud barnehage Brunskrubbveien 2 904 06 942

Private barnehager

Private barnehager
Barnehage Adresse Telefon
Idavollen Steinerbarnehage Kantarellveien 20 46 97 17 91
Læringsverkstedet Margaretalia Haneborgveien 28 979 96 716
Nesåsen barnehage SA Nesåsveien 20 67 98 91 20
Regnbuen barnehage Industriveien 7A 93 07 74 13
Skårungen barnehage Løkenåsveien 41 67 97 06 43
Sørli barnehage SA Konvallveien 26 67 97 31 74
Takt og Tone Musikkbarnehage avd. Vallerud Gamleveien 69 95 74 66 30
Takt og Tone Musikkbarnehage avd. Røykås Vestaveien 29 E 97 47 88 23
Norlandia Tre Troll barnehage Iduns vei 8 48 32 62 60
Vangen barnehage SA Sloraveien 14 E 67 97 51 50
Åsheimskog FUS barnehage Åsheimveien 129 67 92 18 00

Familiebarnehager i Lørenskog

Familiebarnehager i Lørenskog
Navn Adresse Telefon
Bambi familiebarnehage Høybråten veien 144 90 82 53 51
Gulserens familiebarnehage Løkenkollen 13 47 35 19 42
Hundremeterskogen familiebarnehage avd. Ole Brum Sønnaveien 59 916 04 513
Kløverhagen familiebarnehage, 1 Kløverveien 48 452 77 074
Kløverhagen familiebarnehage, 2 Finstadsletta 31 920 24 817
Langgrunna familiebarnehage Fjellveien 2 408 99 835
Lillestjerne familiebarnehage Fr.Nansens vei 73 481 45 721
Luna familiebarnehage Fr. Nansens vei 69 413 02 148
Luna familie barnehage avd. Skårer Torbjørns vei 23 938 60 878
Lørenskog familiebarnehage Myrveien 9 957 76 453
Småknøttene Løkenkollen 13 456 14 597
Solheim familiebarnehage Ragnhildsvei 2A 926 11 231

Statlige barnehager (Ahus)

Akershus universitetssykehus har fem barnehager i Lørenskog med plass til ca. 320 barn. Alle ansatte ved sykehuset kan søke om plass for sine barn ved sykehusbarnehagene uavhengig av bostedskommune. Barnehageplass ved Ahus barnehagene søkes via kommunens Oppvekstportal.

Les mer om barnehagene til Ahus.

Åpen barnehage

Åpen barnehage er et tilbud til foreldre eller andre omsorgspersoner med barn fra 0-6 år som av ulike årsaker ikke har plass i ordinær barnehage. Når dere er på besøk i barnehage, har dere selv ansvar for barna og tar del i arbeidet sammen med de ansatte.