Barne– og ungdomsfaglig møte

Dette møtet er en arena for å drøfte tidlige tiltak rundt barnet/ungdommen, sammen  med aktuelle fagfolk, slik at problemer ikke oppstår eller forverres.

Hva er barne- og ungdomsfaglig møte?

I Lørenskog kommune er det barne– og ungdomsfaglige møter på alle helsestasjoner, barnehager og skoler til faste tider. Fordi vi vet at tidlig innsats virker. I møtet vil dere få oversikt over kommunens hjelpetiltak og få hjelp til å vurdere hva som passer best for  deres barn og familie. I møtet kan barnehager og skoler få hjelp til tiltak for barnet/ungdommen.

Hvem møter dere?

 • Leder i barnehage eller skole, sammen med pedagogisk leder eller lærer  som kjenner barnet/ungdommen best
 • Pedagogisk psykologisk rådgiver
 • Representant fra barneverntjenesten
 • Helsesøster

Når er det aktuelt?

 • Ved hverdagsbekymringer
 • Ved bekymring for barnets/ungdommens atferd, utvikling og sosiale fungering
 • Ved utfordringer i familien som samlivsbrudd, psykiske og fysiske lidelser som påvirker barnet
 • Ved bekymring for barnets/ungdommens fritid

Hva er målet?

 • Finne tiltak som kan endre situasjonen for barnet/ungdommen
 • Gi en koordinert og samordnet hjelp til foreldre, barnehage og skole
 • Sikre at tiltak blir fulgt opp og vurdert

Ta kontakt med din helsestasjon, barnehage eller skole hvis du ønsker å drøfte en bekymring rundt barnet/ungdommen din.