Si opp barnehageplass

Her kan du logge inn i foreldreportalen for å endre eller si opp plassen.

Når må du si opp?

Du må si opp barnehageplassen:

  • Når du ikke lengre ønsker å ha barnehageplass
  • Hvis du flytter ut av kommunen og har barnet i en kommunal barnehage

Når barnet begynner på skole, blir barnehageplassen automatisk sagt opp fra både private og kommunale barnehager.

Oppsigelsestid

Oppsigelsestid av barnehageplass i kommunal barnehage er to måneder regnet fra den 1. i hver måned.

Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer oppsigelsestiden.

Du må betale for plassen i oppsigelsestiden.

Kommunen vil kunne si opp plassen ved manglende foreldrebetaling.