Fraværsteamet

Fraværsteamet gir hjelp til elever i grunnskolen som har bekymringsfullt fravær. Vi jobber i tett samarbeid med elev, foresatte og skole for økt skoleoppmøte. 

Hvem er vi 

Fraværsteamet  er et tverrfaglig team med representanter fra barneverntjenesten, læringsmiljøsenteret, forebyggende psykisk helse (FPH), pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og skolehelsetjenesten. 

Medlemmene i fraværsteamet står oppstilt i gruppe og smiler til kamera - Klikk for stort bildeFraværsteamet i Lørenskog kommune Renato Førland Steger / Lørenskog kommune

Hva kan vi bidra med

Årsakene til bekymringsfullt fravær kan være sammensatte og komplekse. Forskning og erfaring viser at det ofte dreier seg om utfordringer på både skole – og hjemmearena, samt sårbarheter hos den enkelte elev. 

At teamet innehar både pedagogisk, psykologisk, helsefaglig og barnevernfaglig kompetanse er viktig for å kunne kartlegge og skreddersy tiltak som treffer uavhengig av årsak til fraværet: fagvansker, familiesamspill, utfordringer i foreldrerollen, psykiske vansker, manglende tilrettelegging på skole osv.  

Fraværsteamet bidrar med forebyggende tiltak på systemnivå og med oppfølging i enkeltsaker. 

Eksempler på tiltak fra fraværsteamet kan være å veilede, bistå i diskusjon og refleksjon rundt enkeltelever, samarbeide tett med foresatte, lærer og elev og andre instanser der det er naturlig.  

Målet er at alle elever i Lørenskog kommune skal være på skolen, og oppleve trivsel, mestring og tilhørighet. 

Slik tar du kontakt

Ønsker du å komme i kontakt med fraværsteamet? Ta kontakt med kontaktlærer/administrasjonen på skolen.