Er det vanskelig for barnet ditt å komme seg på skolen? 

I løpet av skolegangen har mange barn perioder der det kan være vanskelig å komme seg på skolen. Dette kan ha mange ulike og sammensatte årsaker. Som forelder kan man lett tenke at man ikke ønsker å kontakte skolen før man må, men vi i fraværsteamet anbefaler at dere tar tak i dette tidlig for å hindre at utfordringene blir større. 

Dersom barnet ditt noen dager strever med å komme seg på skolen, har vi noen generelle råd til dere som foreldre: 

1.      Snakk med barnet ditt om hva som gjør det vanskelig å gå på skolen 

  • Er det noe spesielt som har skjedd på skolen som gjør det vanskelig å dra dit? Er det noe hjemme som gjør det ekstra viktig/fristende å bli der? Er det noe faglig/sosialt som er vanskelig? Føler barnet på noen kroppslige plager hen er bekymret for? 

2.      Snakk med kontaktlærer om utfordringene.  

  • Har de sett noen utfordringer på skolen, enten med fag eller sosialt? Er det noen enkle grep dere sammen kan komme på som kan gjøre det tryggere og bedre for barnet å gå på skolen? 

3.      Vær tydelig med barnet ditt om forventningen om at hen skal være på skolen, men at du som forelder vil hjelpe til å finne ut hvordan det kan føles OK å være der. 

4.      Fremsnakk skolen, læreren og klassen. 

  • Det kan godt hende det er utfordringer i klassemiljøet eller på skolen, eller at læreren ikke oppleves som den beste for ditt barn. Likevel tjener ingen på at barnet ditt mister tillit til at skolen er trygg og ønsker det beste for barnet. 

5.      Sørg for å ha gode rutiner hjemme, spesielt med tanke på kveldsrutiner, søvn og morgenrutiner. 

  • Vi vet at forutsigbarhet skaper trygghet. Gå gjennom ukeplanen sammen med barnet ditt. Pakk sekken klar og legg frem klær dagen før. Sørg for nok søvn og gode skjermrutiner. Beregn god nok tid til morgenstell og skolevei.