Skjemaer logopedtjenesten

Henvisningsskjema Lørenskog PPK - Logopedi - Fylles ut av foresatte

Henvisningsskjema Lørenskog PPK - Logopedi - Fylles ut av skole/barnehage

Henvisningsskjema Lørenskog PPK - Logopedi fra private skoler/barnehager (PDF, 290 kB) - Papirversjon for private skoler eller barnehager

Pedagogisk rapport logopedi - Fylles ut av skole/barnehage