Nettbrett i Lørenskogskolen

I «Kvalitet i barnehage og skole, Strategisk plan 2018-2026» står det: "Lørenskog kommune skal sørge for at barn og unge står rustet til å møte morgendagens samfunn, inklusive ny digital hverdag, gjennom satsing på grunnleggende ferdigheter (kunne lese, regne, uttrykke seg muntlig og skriftlig og bruke digitale verktøy) og kritisk tenkning». Lørenskog kommune har besluttet å ta i bruk nettbrett som et arbeidsverktøy for alle elever i skolen.

Vi bruker nettbrett for å oppnå:

  • bedre læringsresultater
  • lettere tilgang til en bedre faglig tilnærming, og gode muligheter for utforskende og dypere læring
  • bedre tilpasset opplæring og større variasjon
  • økt fokus på digitale ferdigheter
  • mer aktivitet blant elevene
  • større mulighet for samarbeid og samhandling
  • kompetanse for det 21. århundre

Nettbrett i Lørenskogskolen - motivasjon og læring

 

Nettbrett i Lørenskogskolen - nettvett

 

Nettbrett i Lørenskogskolen - arbeidsstillinger