Bli støttekontakt

Som støttekontakt får du lønn av kommunen for å hjelpe et annet menneske til å få et mer sosialt liv og en aktiv fritid.

Hva gjør en støttekontakt?

En støttekontakt besøker ofte personer som ikke kommer seg ut på egenhånd eller hjelper de med å mestre forskjellige fritidsaktiviteter. Hva dere gjør er opp til den som trenger hjelp eller besøk.

Hvem trenger støttekontakt?

Det er alt fra barn, ungdom, voksne og eldre. Det kan være fysiske eller psykiske utfordringer eller psykisk utviklingshemming.

Hvor mye jobber en støttekontakt?

Snittet er 3 timer pr uke, men man kan ha flere oppdrag.

Hva kreves for å bli støttekontakt?

Du trenger ingen spesiell faglig bakgrunn. Du bør være sosialt engasjert og ha evne til å finne på aktiviteter og finne glede i å hjelpe andre mennesker. For å skape stabilitet for brukeren, bør du kunne binde deg over en lengre periode. Du må fremlegge politiattest. Du må være fylt 18 år og du må kunne snakke og skrive norsk.

Hva trenger vi?

Vi trenger særlig mennesker i alderen 20-40 år, og som helst har førerkort og bil. Menn oppfordres spesielt til å søke. 

Hvordan søker jeg?

Send søknad/cv til Nina Bjørndalen nbj@lorenskog.kommune.no

For mer info: 94 86 56 30 (mandag-onsdag)