Støttekontakt

Støttekontakt engasjeres av kommunen for å bistå personer som på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemning er avhengig av hjelp for å få en aktiv og meningsfylt tilværelse.

Slik hjelp kan gis på ulike måter, både individuelt og sammen med en gruppe. Støttekontaktens oppgaver kan være å bidra til sosialt samvær eller å bli med på ulike fritidsaktiviteter.

Det er brukerens ønsker og behov som skal være styrende for aktivitetene.

Støttekontakt tildeles for en bestemt periode, med et bestemt antall timer pr. mnd.

Vanligvis er det kommunen som skaffer støttekontakt for den som har fått innvilget en slik tjeneste. Brukeren kan også skaffe støttekontakt selv. Noen ganger er dette kanskje det beste, fordi det er av stor betydning at brukeren og støttekontakten trives godt sammen for at tjenesten skal fungere etter hensikten.

Lønnsutgiftene til støttekontakten dekkes av kommunen. I tillegg innvilges et fast beløp pr mnd til dekning av støttekontaktens utgifter forbundet med aktiviteter som for eksempel kinobesøk. Den som får innvilget støttekontakt må selv dekke egne utgifter til aktiviteter.

Vil du bli støttekontakt?

Ta kontakt med Samhandling og forvaltning (kontaktinformasjon lenger ned) hvis du ønsker å bli støttekontakt.

Lovhjemmel og behovsprøving

Ordningen med støttekontakt er hjemlet i sosialtjenesteloven. For at tjenesten skal kunne innvilges må det foreligge et særlig behov. Før støttekontakt kan innvilges skal det blant annet vurderes om søkeren har andre muligheter til å få hjelp, fra for eksempel slektninger eller egne venner. Dette innebærer at ikke alle som søker får innvilget det de søker om, eller at omfanget av tjenestene kanskje vil være mindre enn søkeren hadde ønsket.

Søknadsskjema

For å søke om støttekontakt bruker du søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester. Dette skjemaet finnes i elektronisk versjon (krever innlogging med bankID eller Buypass) og i papirversjon som kan skrives ut. Du kan også få papirskjemaet ved å møte opp på rådhuset eller hos samhandling og forvaltning på Lørenskog hus.

Spørsmål og informasjon

Spørsmål om støttekontakt eller ønske om informasjon fra Helse og omsorg kan sendes til:

Samhandling og forvaltning

Postadresse:
Helse og omsorg
Samhandling og forvaltning
P.b. 304
1471 Lørenskog

Besøksadresse:
Skårersletta 61, 7. etg.
Nav-bygget.
1473 Lørenskog

Telefon: 67 93 46 01
E-post: samforvalt@lorenskog.kommune.no