Støttekontakt

To personer spiller bordtennis - Klikk for stort bilde

Hva tilbyr vi? 

En støttekontakt kan tilby sosialt samvær, følge til ulike fritidsaktiviteter og forhindre ensomhet. Støttekontakten skal sikre at du får mulighet til å leve og bo selvstendig, ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre og støtte til å mestre sosiale situasjoner. Støttekontakten skal bidra med vennskapelig rådgivning og hjelp i tillegg til sosialt samvær.

Det er interessene til deg som søker som bestemmer du og støttekontakten gjør sammen. Støttekontakten kan for eksempel være med på cafe, shopping, kino, følge til et aktivitetstilbud, gå tur, trening eller andre sosiale formål.

Hvem kan få tilbudet? 

Støttekontakten innvilges til personer som er ensomme og som av ulike årsaker kan ha utfordringer med å komme seg ut på egen hånd.

Støttekontakt kan gis som individuell støttekontakt, det vil si at det kun er støttekontakten og søkeren som er sammen.

Støttekontakt kan også gis i grupper sammen med andre med liknende utfordringer som søker.

Ved vurderingen av om det skal innvilges støttekontakt ser kommunen i tillegg på om det finnes andre alternative tilbud i kommunen som kan dekke samme formål som støttekontakten. Lørenskog har et rikt aktivitetstilbud som kan gjennomføres med og uten tilrettelegging.

Hva koster det? 

Tjenesten er gratis, men utgifter til aktiviteter må søker dekke selv. 

Ledsagerbevis

Du kan ha rett på ledsagerbevis. 

Ledsagerbevis skal gi funksjonshemmede med behov for bistand samme mulighet til å delta i samfunnet som den øvrige befolkning, uten å måtte betale dobbel inngangsbillett. Du kan lese mer om ledsagerbevis her.

Slik søker du

Du søker om støttekontakt via søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester:

Søknaden behandles av Samhandling og forvaltning.

Klage

Dersom du opplever at ditt vedtak om helsehjelp ikke er tilstrekkelig eller du får et avslag på din søknad, kan du klage på vedtaket. Du må da sende en skriftlig underskrevet klage til Samhandling og forvaltning innen 4 uker etter at du mottok vedtaket. Dersom du synes dette er vanskelig, kan du kontakte Samhandling og forvaltning for bistand til å lage en klage.

Vil du bli støttekontakt?

Les hva som kreves og hvordan du går frem for å bli støttekontakt.

Lover og regler

Helse- og omsorgstjenesteloven

§ 3-1 kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester

§ 3-2 nr 6. bokstav b personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt

Kontaktinformasjon 

Samhandling og forvaltning

Telefon: 67 93 46 01
E-post: samforvalt@lorenskog.kommune.no

Informasjon om samhandling og forvaltning