Frivillighet og møteplasser

Lørenskog kommune satser på frivillighet og utvikling av gode møteplasser.

I aktivitetskalenderen Friskus finner du oversikt over aktiviteter og arrangementer du kan delta på eller oppdrag hvor du kan bidra som frivillig. Du finner også kontaktinformasjon til lag og foreninger i Friskus.

Frivillighet og møteplassutvikling

Avdeling Frivillighet og møteplassutvikling tilbyr møteplasser, rådgivning, opplæring og samarbeid med frivilligheten – både lag og foreninger og enkeltfrivillige.

Ansatte i Frivillighet og møteplassutvikling

Veiviseren – møteplassen i Lørenskog hus
Lørenskog frivilligsentral

Bidra som frivillig

Har du lyst til å bidra med dine interesser, utgjøre en forskjell eller lære noe nytt kan du kontakte Lørenskog frivilligsentral. Frivilligsentralen driver mange ulike aktiviteter og er kontaktpunkt for alle som ønsker å yte eller motta frivillig innsats. Sentralen rekrutterer frivillige til oppgaver på ulike arenaer i Lørenskog kommune, for eksempel leksehjelp, kafédrift, besøksvenn og praktisk hjelp. 

Du kan også ta kontakt med tjenester i kommunen som samarbeider frivillige. Ønsker du å bidra som frivillig i eldreomsorgen som besøksvenn, møteplassvert, triminstruktør eller på institusjoner eller dagsentra til eldre, kan du kontakte frivillighetskoordinator i helsesektoren Maria Veske, e-post mavesk@lorenskog.kommune.no.

Vil du bidra som integreringskontakt eller i aktiviteter for flyktninger og innvandrere kan du kontakte frivillighetskontakt Balraj Singh balsin@lorenskog.kommune.no