Lag og foreninger i Lørenskog

Kontaktinformasjon til Lørenskogs lag og foreninger og oversikt over aktivitetene de tilbyr, finner du i Lørenskogs digitale aktivitetskalender – lorenskog.friskus.com.

Dersom du ønsker å sende epost til flere trykker du på EKSPORTER for å overføre kontaktinfo til alle eller utvalgte foreninger og kommunale virksomheter til Excel. Bruk blindkopi ved utsendelse av epost til mange mottakere.

Lørenskog kommune tilbyr frivillige organisasjoner som har tilhørighet til og aktiviteter i Lørenskog eller nær omegn, gratis tilgang til å opprette arrangørside og publisere aktiviteter i Friskus. Dette gjelder også lokallag av nasjonale organisasjoner. Friskus er gratis og reklamefritt og samler alt som skjer i Lørenskog på ett sted. Friskus supplerer sosiale medier og trykksaker. Les mer her om bruk av Friskus aktivitetskalender.

Lag og foreninger i Lørenskog må ha en oppdatert arrangørside i Friskus for å kunne få driftsstilskudd fra kommunen, og må publisere arrangementer i Friskus for å kunne få arrangementstilskudd fra kommunen.

Noen av aktivitetene framover i Lørenskog

Klikk her for å se alle aktivitetene som er publisert i Friskus.