Tilbud fra frivillige

Frivillighet kan redusere ensomhet og styrke aktivitet og fellesskap. I kvalitetsreformen for eldre – Leve hele livet – er et mål at alle eldre skal kunne delta på aktiviteter som tar utgangspunkt i egne interesser. For å realisere dette er et samarbeid med frivillige av stor betydning.

Hva tilbyr vi?

Besøksvenn

Mange eldre opplever utfordringer med å bo hjemme alene. Med kommunens besøkstjeneste ønsker vi å bidra til at hjemmeboende eldre opplever seg mindre ensomme og alene og at de kan være med på aktiviteter utenfor hjemmet. 

Den frivillige besøksvennen og den som får besøk bestemmer sammen hva de skal gjøre og hvor ofte de skal treffes. De går tur i nærområdet og gjør andre sosiale aktiviteter sammen - eller treffes bare for å prate. Den ukentlige kaffekoppen med en besøksvenn er en verdi som vanskelig lar seg beskrive eller måle.

Alle våre besøksvenner har gjennomført kurs for besøksvenner og underskrevet avtale og taushetserklæring.

Ta kontakt med frivillighetskoordinator dersom du ønsker en besøksvenn eller ønsker å være frivillig besøksvenn. Se kontaktdetaljer nederst på siden.

Aktivitetsvenn

En aktivitetsvenn er en frivillig som besøker eller gjør en aktivitet sammen med en person med demens. Når du får en aktivitetsvenn, blir du koblet med en person som har samme interesser som deg. Dere kan gå tur, spille spill, gå på kino, fiske, male, eller bare møtes for en kopp kaffe og en prat. Målet er at tiden dere er sammen skal være til glede for begge. Hvor ofte dere møtes er opp til deg og din nye venn. 

Å ha en aktivitetsvenn skal være både givende og trygt for begge parter. Alle som melder seg som frivillig aktivitetsvenn signert avtale/taushetserklæring. De har gjennomført kurs gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen og får veiledning og oppfølging gjennom hele perioden. De får grundig informasjon om sykdommen og hva den bringer med seg, slik at de er best mulig rustet til å være en støtte og en venn for mennesker med demens.

Ta kontakt med frivillighetskoordinator om du ønsker en aktivitetsvenn for deg eller en av dine pårørende, eller om du selv ønsker å bli frivillig aktivitetsvenn. Se kontaktdetaljer nederst på siden.

Eldre dame holder hånd med sin aktivitetsvenn - Klikk for stort bilde colourbox.com

Frivillige på sykehjem, omsorgsboliger og dagsenter

Frivillighet er et verdifullt supplement til kommunale tjenester og frivillige skaper fine stunder og bidrar til økt livskvalitet for beboere og deltakere. Lokale lag og foreninger samt enkeltfrivillige bidrar ved ulike arrangementer og aktiviteter, men også blant annet som møteplassvert, triminstruktør og besøksvenn/turvenn.

Ta kontakt med frivillighetskoordinator om du ønsker å bidra som frivillig på et av våre sykehjem, omsorgsboliger eller dagsentra, og/eller bli medlem av en venneforening. Se kontaktdetaljer nederst på siden.

Gratis treningsgrupper for eldre

Klikk her for mer informasjon om treningsgrupper for eldre

Kontaktinformasjon

Frivillighetskoordinator Helse og omsorg
Valborg Vigsnes Jakobsen
Mobil: 
905 83 703
E-post: valvig@lorenskog.kommune.no